Arzu Hafiz qızı Ağakişiyeva
Bakı Dövlət Universiteti
Magistrant

TURİST STATUSUNUN BEYNƏLXALQ VƏ DAXİLİ QANUNVERİCİLİKDƏ
 TƏSBİT OLUNMUŞ ƏSAS HÜQUQİ ELEMENTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə turizm hüquq münasibətlərinin əsas subyektlərindən biri hesab olunan turistlərin statusunun hüquqi elementləri araşdırılmışdır. Araşdırma zamanı həm beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapmış turistlərin hüquq və vəzifələri, həm də müxtəlif dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində təsbit olunmuş hüquq və vəzifələrə münasibət bildirilmişdir. Həmçinin, istehlakçı anlayışının turist terminin əhatə dairəsinə aid edilib-edilməməsi, turistin istehlakçı hesab olunmasının mümkünlüyü təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: turist, hüquqi status, hüquq və vəzifələr, qanunvericilik, istehlakçı, turizm

Arzu Hafiz gizi Aghakishiyeva

Main legal elements of tourist status within international and internal legislation
Abstract
The article examines the legal elements of the status of tourists, who are considered one of the main subjects of tourism legal relations. During the study, the rights and responsibilities of tourists reflected in international documents, as well as the rights and responsibilities enshrined in the domestic legislation of different countries were discussed. Also, whether the concept of consumer is included in the scope of the term tourist, the possibility of considering a tourist as a consumer was analyzed.
Key words: tourist, legal status, rights and responsibilities, legislation, consumer, tourism

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [152,04 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 17
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]