Elmar Muxtar Şəmsiyev
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ( UNEC )
Magistrant

MALİYYƏ SİSTEMİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ
Xülasə
Dövlətin iqtisadi münasibətlər sisteminə müdaxiləsinin zəruriliyi və məqsədəuyğunluğu ilə bağlı mübahisələr keçmişə çəkildi. Hazırda bəşəriyyət tərəfindən dövlətin təsərrüfat həyatına təsir variantları geniş spektri sınaqdan keçirilib.
Zəngin tarixi material və iqtisadi problemlərin uğurlu həlli nümunələrinin bolluğu dövlətlərin iqtisadi siyasətinin adekvatlığı meyarının metodoloji cəhətdən mümkünlüyünü müəyyən edir.
Məqalə maliyyə siyasəti vasitəsi ilə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Məqalədə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi əsaslandırılır, dövlət maliyyə siyasətinin əsas istiqamətləri və əsas maliyyə alətlərinin - dövlət büdcəsinin xərclərinin və gəlirlərinin iqtisadiyyatda məcmu tələbata və məcmu təklifə təsir mexanizmi təhlil edilir.
Açar sözlər: dövlət, maliyyə sistemi, maliyyə siyasəti, tənzimlənmə

Elmar Mukhtar Shamsiyev

Government regulation of the financial system
Abstarct
Disputes over the necessity and expediency of state intervention in the system of economic relations have been postponed. At present, a wide range of options for influencing the economic life of the state has been tested by mankind.
The rich historical material and the abundance of examples of successful solutions to economic problems determine the methodological feasibility of the criterion of adequacy of economic policy of states.
The article is devoted to the analysis of state regulation of the economy through financial policy. The article substantiates the need for state regulation of the economy, analyzes the main directions of public financial policy and the mechanism of impact of the main financial instruments - expenditures and revenues of the state budget on aggregate demand and aggregate supply in the economy.
Key words: state, financial system, financial policy, regulation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [251,88 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 13
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]