Ədalət Fəxrəddin oğlu Məmmədov
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Magistrant

DİVARA BƏRKİDİLMİŞ DÖNƏN KRANIN ARABACIĞININ HƏRƏKƏT
 MEXANİZMİNİN DİNAMİK TƏDQİQİ
Xülasə
Divara bərkidilmiş dönən kran sənaye müəssisələrində, tikinti meydançalarında və başqa yerlərdə yük-boşaltma işlərində geniş istifadə olunur. İş zamanı kranın arabacığının hərəkət mexanizminin qərarlaşmayan hərəkətlər zamanı dinamik yüklərə məruz qalır. Bu zaman dinamik yüklər statik yüklərə nəzərən daha böyük qiymət alır. Həmçinin kranda yük asılarkən onun yellənməsı baş verir. Ona görə kranların dəqiqləşdirilmiş hesabı zamanı yükün rəqslərinin dəqiq qiymətləndirilməsi lazımdır. Bu məqsadlən arabacığın dinamik tədqiqi aparılmışdır.
Açar sözlər: kran, arabacıq, rəqs, hərəkət tənliyi, qüvvə, kütlə, sistem, diferensial tənlik

Adalat Fakhraddin Mammadov

Dynamic study of the mechanism of movement of the trolley
of a revolving crane  mounted on a wall
Abstract
The wall-mounted revolving crane is widely used in industrial enterprises, construction sites and other places for loading and unloading. During operation, the crane trolley is subjected to dynamic loads during unsteady movements of the moving mechanism. In this case, dynamic loads are more expensive than static loads. It also swings when the load is hung on the crane. Therefore, it is necessary to accurately estimate the load oscillations during the precise calculation of the cranes. For this purpose, a dynamic study of the wheelchair was conducted.
Key words: crane, trolley, dance, equation of motion, force, mass, system

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [277,95 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 15
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]