Shafaq Alif Mammadova
Azerbaijan Medical University
assistent
Galandar Xanlar Aliyev
Azerbaijan Medical University
phd.
Gulnara Hasan Aliyeva
Azerbaijan Medical University
assistent
Shahla Rafael Yusubova
Azerbaijan Medical University
dosent

MODIFICATION OF THE STRUCTURE OF ENDODONTIC SEALERS
Abstract
The incorporation of nanoparticles into endodontic sealers aims at increasing antimicrobial activity of the original material. The aim of this study is to incorporate the nanostructured silver vanadate decorated with silver nanoparticles (AgVO 3, at 2.5%, 5%, and 10%) into three endodontic sealers and evaluate the antibacterial activity of freshly sealers, surface topography and chemical composition, and setting time. The AgVO 3 was incorporated into AH Plus, Sealer 26, and Endomethasone N at concentrations 0%, 2.5%, 5%, and 10% (in mass).
All the achievements of modern therapeutic dentistry are based on many years of experience in scientific research, supported by the practical activities of doctors. Numerous data on the formation of dentistry in different eras make it possible to track the development trend of endodontics as an independent discipline from the earliest stages of the development of medicine. The discovery was made in northern Italy by an international team of archaeologists. The carious cavity was exposed to abrasive materials, as evidenced by numerous notches on the walls. The filling consisted of a resinous compound - bitumen mixed with various plant fibers and hair
Key words: endodontic, dentistry, abrasive materials, filling, treatment, root canal

Şəfəq Arif qızı Məmmədova
Qələndər Xanlar oğlu Əliyev
Gülnarə Həsən qızı Əliyeva
Şəhla Rafael qızı Yusubova

Endodontik silerlərin strukturunun modifikasiyasi
Xülasə
Nanohissəciklərin endodontik möhürləyicilərə daxil edilməsi orijinal materialın antimikrobiyal aktivliyini artırmaq məqsədi daşıyır. Bu tədqiqatın məqsədi gümüş nanohissəciklərlə bəzədilmiş nanostrukturlu gümüş vanadatı (AgVO 3, 2.5%, 5% və 10%) üç endodontik möhürləyiciyə daxil etmək və təzə möhürləyicilərin antibakterial fəaliyyətini, səth topoqrafiyasını və kimyəvi tərkibini qiymətləndirməkdir. AgVO 3 0%, 2.5%, 5% və 10% (kütləvi) konsentrasiyalarda AH Plus, Sealer 26 və Endometazon N-ə daxil edilmişdir.
Müasir terapevtik stomatologiyanın bütün nailiyyətləri həkimlərin praktiki fəaliyyəti ilə dəstəklənən elmi tədqiqatlarda çoxillik təcrübəyə əsaslanır. Müxtəlif dövrlərdə stomatologiyanın formalaşması ilə bağlı çoxsaylı məlumatlar, təbabətin inkişafının ən erkən mərhələlərindən müstəqil bir elm kimi endodontiyanın inkişaf tendensiyasını izləməyə imkan verir. Kəşf, İtaliyanın şimalında beynəlxalq arxeoloqlar qrupu tərəfindən edilib. Çürük boşluq aşındırıcı materiallara məruz qalmışdır, bunu divarlardakı çoxsaylı çentiklər sübut edir. Bu da, müxtəlif bitki lifləri və tükləri ilə qarışdırılmış doldurm qatranlı birləşmələrdən ibarətdir.
Açar sözlər: endodontiya, stomatologiya, abraziv materiallar, plomb, müalicə, kök kanalı

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [124,68 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 13
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]