Dağlar Mövlud oğlu Mahmudov
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant

COĞRAFİYA DƏRSLİKLƏRİNDƏ BEYİN HƏMLƏSİ METODLARININ
 TƏTBİQİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ANALİZİ
Xülasə
Məqalədə tədris prosesində fəal təlim formalarından biri olan “beyin həmləsi” metodundan istifadədən bəhs edilir və əsaslandırılır ki, coğrafiya dərslərində oyundan və zehni fəaliyyətin istifadəsi çox effektiv üsuldr. Qrup formasından istifadə nümunələri verilir. Azərbaycan  təhsilinin modernləşdirilməsi proqramı fəal təlim və tərbiyə üsullarının daha geniş tətbiqi vəzifəsini qarşıya qoyur. Yüksək rəqabət müxtəlif fəaliyyət növləri ilə -  tədqiqatlar, dizayn, təşkilatçılıq, ünsiyyət, mülahizələr və s. ilə məşğul olan insanların önə çıxmasını tələb edir.
Məqalədə tanınmış pedaqoq və mütəfəkkirlərin fikirləri əsasında beyin həmləsi metodunun ustün cəhətləri təhlil edilmişdir.  Xüsusi ilə də A.Osbornun fikirlərinə əsaslandırılmış tədqataparılıb. Osborn deyib: "fikirlərin sayı keyfiyyətə keçir. Hər bir ideyada rasional taxıl var". Beyin həmləsi üsulunun sadəcə Coğrafiya fənlərinin tədrisində deyil, həm də digər dərslərdə istifadəsinin uşaqları üzərində səmərəliliyindən danışılmışdır. 
Açar sözlər: Beyin həmləsi, qrup, səmərəli, metodlar, tənqid, üstünlük

Daglar Movlud Mahmudov

Analysis of the effectiveness of application
of brain attack methods in geography textbooks
Abstract
The article discusses the use of the "brainstorming" method, one of the most active forms of learning in the teaching process, and argues that the use of games and mental activity in geography lessons is a very effective method. Examples of using the group form are given.The program of modernization of education in Azerbaijan sets the task of wider application of active teaching and educational methods. High competition with different types of activities - research, design, organization, communication, considerations, etc. requires the people involved to come forward.
The article analyzes the advantages of the method of brainstorming based on the views of well-known educators and thinkers. In particular, a study based on Osborne's views was conducted. "The number of ideas goes to quality. Every idea has a rational grain," Osborn said. The effectiveness of the use of brainstorming methods not only in the teaching of geography, but also in other subjects was discussed.
Key words:Brainstorming, group, effective, methods, criticism, preference

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [161,31 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 126
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]