Fatimə İman İmanzadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
magistrant

QEYRİ-ÜZVİ KIMYA KURSUNUN MƏZMUNU VƏ STRUKTURUNUN İZAHI
Xülasə
Məqalədə məktəb kimya kursunun məzmun sistemləri (sahələri) nəzərdən keçirilir, Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində  didaktikanın və metodikanın ümumi prinsipləri təsnif edilir və açıqlanır, kursun məzmunu seçərkən kimya fənninin kurikulumunun müasir tələbləri verilir
Açar  sözlərməzmun, struktur, didaktika, metodika, maddi aləm, məzmun xətti, fəaliyyət xətti, eksperiment, idraki əhəmiyyət, praktik əhəmiyyət

Fatima Iman Imanzade

The content of inorganic chemistry course and explanation of structure
Abstract
The article deals with the system (areas) of school course content, contemporary requirements of chemistry curriculum when selecting content at secondary schools of Azerbaijan Republic. Modern requirements to the structure of school course in chemistry and stages of learning on the principle of concentric features are also described in the article.
Key words: Content, structure, didactics, methods, material world, content line, activity line, experiment, cognitive significance, practical significance

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [125,62 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 27
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]