Aytac Kamal qızı Ələkbərova
Naxçıvan Dövlət Universiteti
magistrant

FRAZNSIZ DİLİNDƏ ALINMA SÖZLƏR VƏ ONLAR HAQQINDA QISA TƏFƏRRÜAT
Xülasə
Fransızdilininleksikasını zənginləşdirən, müxtəlifaspektlərdənsözlərvə yasözbirləşmələri əlavə edəndilçiliyinbirbölməsidə alınmasözlərdir.Alınma sözlərin mənşəyi, tarixi müxtəlif dillərdən və müxtəlif illərdən gəlməkdədir. Bir çox sözlərin latın dilindən fransız dilinə daxil olması dilin qədimliyindən, tarxixi gedişatın təsirindən xəbər verir. Dildə işlədilmə hallarına görə də ümumişlək söz kimi də öz yerini almış olur.Müxtəlif terminləri özündə saxlayan, geniş mənalarda işlədilən alınma sözlər zaman keçdikcə dildə öz yerini alır.Elə alınma sözlər də olur ki, dildə mililik səciyyəsi daşıyır.Buna baxmayaraq yenə də etimologiyasını itirmir.
Açar sözlər:alınma sözlər, beynəlxalq linvistik baza, oksiton və paroksiton, ksenizm, fransız dilində alınma sözlər

Aytac  Kamal Alakbarova

Derived words in French and details about them
Abstract
Derivative words are also a branch of linguistics that adds words or phrases from various aspects that enrich the vocabulary of   the French language. The origin and history of the borrowed words come from different languages and different years. The instroduction of many words from Latin into  French indicate  the antiquity of the language and the influence  of historical developments. Due to the cases of its using of them in the language it also take their place as a general word.. Derivative words, which contain different term and are used in a wide sense, take their place in the language over time. There are also borrowed word that have a national character in the language. However, it still does not lose their etymology.
Key words:borrowed words, international linguistic base, oxytone and paroxytone, xenism, borrowed words in French 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [155,38 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 11
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]