Münəvvər Vüqar qızı Həsənli
Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universiteti
magistrant
münevver.hasanlı@gmail.com

İQTİSADİ PROSESLƏRİN DİNAMİKASININ STATİSTİK, HARMONİK
 ANALİZ YANAŞMASI İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI
XÜLASƏ
Ölkələrin əsas məqsədi gələcək nəsillərin ən azı indiki nəsillərin rifah səviyyəsində və hətta daha yüksək rifah səviyyəsində yaşamasına imkan verəcək artım templərinə nail olmaq və saxlamaqdır. Böyümənin qızıl qaydası adlandırdığımız bu cümlə çoxlu siyasət həyata keçirmə və islahatlar tələb edən hissələrə bölünür. Bu mənada böyümə öz-özünə baş verməyən, layihə və dizayn nəticəsində ortaya çıxan bir prosesdir.
Bu araşdırmanın məqsədi böyümə nəzəriyyələrinin tarixi prosesdə necə izləndiyini, qavrayış yolu kimi yeni anlayışda nələrin dəyişdiyini və bu dəyişikliyin əsas prinsiplərini izah etməkdir. Tədqiqat, dəyişən dünya və şərtlərə görə böyümə kimi mühüm bir mövzuda nələrin edilə biləcəyini və böyümə modellərinə nələrin daxil edilə biləcəyini istiqamətləndirmək və göstərmək məqsədi daşıyır. Bu məqsədlə iqtisadi düşüncə dünyasına mühüm töhfə vermiş böyümə modelləri izah ediləcək və artımın artıq bütünlüklə, ölkə miqyasında deyil, yerli və özünəməxsus məkanlar əsasında həll edilməli olduğu vurğulanacaqdır. 
Açar sözlər: böyümə, böyümə modelləri, rəqabət, iqtisadi inkişaf, məkan

Munavvar  Vugar Hasanlı

Forecasting the dynamics of economic processes with statistical, harmonic analysis approach
Abstract
The main goal of countries is to achieve and maintain growth rates that will allow future generations to live at least at the current level of prosperity and even higher. This sentence, which we call the golden rule of growth, is divided into many parts that require policy implementation and reform. In this sense, growth is a process that does not happen by itself, but as a result of design and design.
The purpose of this study is to explain how growth theories are traced in the historical process, what has changed in a new concept as a way of perception, and the basic principles of this change. The research aims to guide and show what can be done on an important topic such as growth according to the changing world and conditions, and what can be included in growth models. To this end, growth models that have made an important contribution to the world of economic thinking will be explained, and it will be emphasized that growth must no longer be decided entirely on a national scale, but on the basis of local and specific locations.
Key words: growth, growth models, competition, economic development, space

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [130,43 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 20
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]