Ömər Taleh oğlu Allahverdiyev
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi

ÜZLƏŞDIRMƏ VƏ MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI İSTİNTAQ HƏRƏKƏTLƏRİNİN
 HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN KRİMİNALİSTİK VƏ PROSESSUAL ASPEKTLƏRİ
Xülasə
Müasir dövrdə cinayətkarlıqla mübarizənin qarşısının alınmasında istintaqın təşkili, yeni kriminalistik taktiki metod və üsulların hazırlanması, o cümlədən cinayət-prosessual sahədə nəzərdə tutulmuş ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin bəzi xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Həyata keçirilən istintaq hərəkətlərindən biri də özündə baş vermiş hadisəyə görə sübut əhəmiyyətli məlumatların alınmasında rol oynayan dindirmə istintaq hərəkətidir. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, planlaşdırılan və həyata keçirilən dindirmə istintaq hərəkətlərinin prosessual əsasları ilə bağlı ziddiyyət və kolliziyalara aydınlıq gətirilmişdir. Prosessual-hüquq normalarında mövcud çatışmazlıqların təcrübədə tətbiq zamanı yaratdığı çətinliklər şərh olunmuş, təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. Hüquqi, faktiki və prosessual əsasları bir-birindən fərqləndirilmişdir. Təşkilati-prosessual əsaslarına görə ekspertizanın növlərə bölünməsi hərtərəfli araşdırılıb. Həmçinin, mövcud qanunvericiliklə xarici ölkələrin qanunvericilikləri arasında fərqli məqamlarda araşdırılmışdır.
Açar sözlər: Anlayışlar, subyektlər, taktiki üsullar, hüquqi əsaslar, faktiki əsaslar, ekspertiza növləri.

Omar Taleh Allahverdiyev 

FORENSIC AND PROCEDURAL ASPECTS OF RECONCILIATION
 AND FORENSIC EXAMINATION
Abstract
In modern times, there is a need to improve the organization of the investigation in the fight against crime, the development of new forensic tactical methods and techniques, as well as some features of individual investigative actions in the field of criminal procedure. One of the investigative actions carried out is the interrogation, which plays a role in obtaining evidence-based information about the incident. The scientific novelty of the article is that the contradictions and conflicts related to the procedural basis of the planned and carried out interrogation investigative actions have been clarified. The difficulties created by the existing shortcomings in the procedural-legal norms in practice were explained, suggestions and recommendations were made. The legal, factual and procedural bases are distinguished. The division of expertise into types according to organizational and procedural bases has been thoroughly investigated. It also examines the differences between existing legislation and foreign law.
Key words: Concepts, subjects, tactical methods, legal bases, factual bases, types of expertise

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [144,63 Kb] (yüklənib: 2)Baxış: 20
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]