Emin Bayram Musayev
Baku State University
magistrant

THE IMPORTANCE OF TRADEMARK REGISTR
Abstract
Trademarks, one of the three main objects of intellectual property, are of great importance for both consumers and companies today. A trademark is any combination (combination) of a trademark or trademark that distinguishes the goods or services of an entrepreneur from the goods or services of another entrepreneur and is graphically described. Trademarks can have different forms: words, personal names, letters, numbers, descriptive elements, the form of goods or their packaging, colors. Although not provided for in our legislation, there are cases in foreign practice where sounds and even odors are registered as trademarks. As we have noted, trademarks are used as a means to protect the interests of both consumers and producers. Thus, consumers can use the emblem, name, etc. on any product. learns who the manufacturer of the goods is, and thus its quality, through distinctive features. Manufacturers use these distinctive symbols to distinguish their goods and services from those of other manufacturers, gain a reputation and implement marketing policies.
Key words: Trademark, marketing, legislation, manufacturers, intellectual property, manufacturer

Emin Bayram oğlu Musayev

Əmtəə nişanın qeydiyyatının vacibliyi
Xülasə
Əqli mülkiyyətin üç başlıca obyektindən biri sayılan əmtəə nişanları bu gün həm də şirkətlər, həm də istehlakçılar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əmtəə nişanı sahibkarın əmtəə və ya xidmətlərini digər sahibkarın mal və ya xidmətlərindən fərqləndirən və qrafik şəkildə təsvir edilən əmtəə nişanının və ya əmtəə nişanının hər hansı birləşməsidir. Əmtəə nişanları müxtəlif formalarda: şəxsi adlar, sözlər,hərflər, təsvir elementləri, rəqəmlər, malların forması və.s ola bilər Qanunvericiliyimizdə nəzərdə tutulmasa da, xarici təcrübədə səslərin, hətta qoxuların əmtəə nişanı kimi qeydə alındığı hallar var. Qeyd etdiyimiz kimi, əmtəə nişanları həm istehlakçıların, həm də istehsalçıların mənafeyinin müdafiəsi vasitəsi kimi istifadə olunur. Belə ki, istehlakçılar istənilən məhsulun üzərində emblem, ad və s. əmtəə istehsalçısının kim olduğunu və deməli, keyfiyyətini fərqləndirici xüsusiyyətlər vasitəsilə öyrənir. İstehsalçılar öz mal və xidmətlərini digər istehsalçıların mallarından fərqləndirmək, özlərinə reputasiya qazanmaq və marketinq siyasətini reallaşdırmaqüçün bu fərqli simvollardan istifadə edirlər.
Açar sözlər: Trademark, marketing, legislation, manufacturers, intellectual property, manufacturer.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [111,85 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 46
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]