DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/11/33-36

Nurida Nariman Naghiyeva

Baku State University

master student

[email protected]


                                   BUDGET STRUCTURE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN


                                                                                  Abstract

The state budget is the most important component of public finance. Through the budget, state and municipal bodies perform their duties and functions. The state budget plays a very important role in the development of the national economy, the stimulation of production, as well as the social progress of society. As a legal category, the budget is determined by existing legislation, developed in a special way and adopted by the public authority. In other parts of the article, the functions of the budget, control over the budget, its various types are explained in detail. 

Keywords: financial relations, budget, budget functions, budget revenues, budget expenditures, types of the budget


Nuridə Nəriman qızı Nağıyeva

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant 

[email protected]


                                               Azərbaycan Respublikasının büdcə strukturu


                                                                           Xülasə

Dövlət büdcəsi dövlət maliyyəsinin ən mühüm tərkib hissəsidir. Büdcə vasitəsilə dövlət və bələdiyyə orqanları öz vəzifə və funksiyalarını yerinə yetirirlər. O, milli iqtisadiyyatın inkişafında, istehsalın stimullaşdırılmasında, o cümlədən cəmiyyətin sosial tərəqqisində çox mühüm rol oynayır. Hüquqi kateqoriya kimi büdcə mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilir, xüsusi qaydada işlənib hazırlanır və dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilir. Məqalənin digər hissələrində büdcənin funksiya­la­rı, büdcə üzərində nəzarət, onun müxtəlif növləri geniş şərh olunmuşdur. 

Açar sözlər: maliyyə münasibətləri, büdcə, büdcə funksiyaları, büdcə gəlirləri, büdcə kəsrləri, büdcənin növləri

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [327,47 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 171
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]