Ruslan Şahin oğlu Həsənzadə
Bakı Mühəndislik Universiteti
magistrant

DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ SOSİAL MEDİADAN İSTİFADƏ İMKANLARI
Xülasə
Tədqiqat sosial media anlayışını, müasir sosial quruluşun və sosial medianın mümkün təsirlərini, bu sahədə elm adamlarının nəzəri və konseptual yanaşmalarını, sosial medianın geniş təsirini, sosial medianın əsas alətləri və istifadə nümunələrini əhatə edir. Tədqiqat obyekti kimi ənənəvi dövlət idarəçiliyində sosial medianın rolu araşdırılıb. Tədqiqatın mövzusu bir çox ölkələrin siyasi idarəçiliyində, o cümlədən Azərbaycan dövlətinin inzibati strukturunda sosial medianın rolu olmuşdur. Bundan əlavə, sosial media vasitəsilə sosial transformasiya təhlil edilib və sosial media anlayışına müqayisəli yanaşmalar aparılıb. Bütün dövlət qurumlarını əhatə edən təhlil metodundan istifadə etmək mümkün olmadığı üçün təhlil yalnız prezidentlik və baş nazir kimi dövlətin ən yüksək səviyyələrində istifadə edilən sosial media hesablarının müəyyən edilməsi kontekstində aparılıb. Tədqiqat zamanı yerli təcrübə ilə yanaşı, dövlət idarəçiliyi sahəsində beynəlxalq təcrübədən də istifadə olunub. Ölkəmizin yerli təcrübəsi dövlət idarəçiliyində sosial mediadan istifadə nümunələri verilmişdir.
Açar sözlər: ictimai münasibət, sosyal medya, idarəçilik, dövlət, transformasiya

Ruslan Shahin Hasanzade

Opportunities to use social media in public administration
Abstract
The research covers the concept of social media, the possible effects of modern social structure and social media, the theoretical and conceptual approaches of scientists in the field, the broad impact of social media, the main tools of social media, and examples of their use. The role of social media in traditional public administration as an object of research has been investigated. The subject of the study was the role of social media in the political governance of many countries, including the governing structure of the Azerbaijani state. In addition, the social transformation was analyzed by social media, and comparative approaches to the concept of social media were conducted. As it is not possible to use the analysis method to cover all government agencies, the analysis was conducted only in the context of identifying social media accounts used by the highest levels of government, such as the presidency and the prime minister. The study used international experience in public administration and local expertise. The local expertise of our country provides examples of the use of social media in public administration.
Key words:public relations, social media, governance, state, transformation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,81 Mb] (yüklənib: 4)


Baxış: 38
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]