Pərvanə Əziz qızı Məmmədova
Bakı şəhəri, 20 saylı Vəkil bürosu 
vəkil

İNSAN HÜQUQLARININ TƏMİNİ ÜÇÜN İNTERNETİN
 MİLLİ HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMİ
Xülasə
Məqalədə internetin hazırda aktual olduğu kimi, onun milli hüquqi tənzimlənməsinin vacibliyini vurğulanır. İnternetin milli hüquqi tənzimlənməsi insan hüquqlarının təmini üçün əsasdır. İnternetin milli hüdudlarını müəyyən etmək mümkün deyildir. Lakin, daxildə və beynəlxalq çərçivədə hüquqi tənzimlənmə mühümdür. Bu xüsusi normativ aktlarla olmasa da olar. Belə ki, qəbul edilən hüquq normalarında tənzimlədiyi sahələrə görə internetdə, onlayn rejimdə münasibətlərin tənzimlədiyi qeyd edilməlidir. Milli hüquqi tənzimləmə qlobal dünyada informasiya texnologiyaları sürətlə inkişafına adekvat olmalıdır. Milli hüquq normaları beynəlxalq hüquqi tənzimlənməyə uyğun olmalıdır. 
Açar sözlər:internet, insan hüquqları, informasiya texnologiyaları, milli hüquqi tənzimlənmə, milli hüdud, qlobal dünya

Parvana Aziz Mammadova

The problem of internet national legal regulation to ensure human rights
Abstract
The article emphasizes the importance of national legal regulation of the Internet, as it is currently actual. National legal regulation of the Internet is the basis for ensuring human rights. It is impossible to determine the national boundaries of the Internet. However, legal regulation at domestic and internationally is important. This may not be the case with special regulations. Thus, it should be noted that the adopted legal norms regulate relations on the Internet, online. National legal regulation must be adequate for the rapid development of information technology in the global world. National legal norms must be compatible with international legal regulation.
Key words:internet, human rights, information technology, national regulation, national boundary, global world

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,54 Mb] (yüklənib: 3)


Baxış: 46
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]