Natəvan Havar qızı Hacıyeva
Azərbaycan Tibb Universiteti
filologiya elmləri doktoru, professor
Mətanət Həşim qızı Hacıyeva
Azərbaycan Tibb Universiteti
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

AZƏRBAYCAN DIİLİNDƏ BEYNƏLMİLƏL TERMİNLƏRİN YERİ VƏ ROLUNA DAİR
Xülasə
Azərbaycan dilinin daxili imkanları əsasında, bu dilin bilavasitə özünəməxsus söz yaradıcılığı üsulları ilə müəyyən anlayışın ifadəsi üçün müvafiq termin yaratmaq mümkün olmadıqda başqa dildən həmin anlayışı ifadə edən termin hazır şəkildə alınıb işlədilir. Terminologiyanın böyük bir qismini başqa dillərdən alınmış belə terminlər təşkil edir. Terminlərin dilimizdə formalaşması, ayrı-ayrı elm sahələrində məfhum və anlayışların beynəlmiləl xarakterli dil vahidləri ilə ifadə olunması bir tərəfdən dilimizin terminologiyasının funksionallığını şərtləndirirsə, digər tərəfdən onun beynəlxalq dil ailəsinə inteqra­siyasını asanlaşdırır. Beynəlxalq terminlər bir çox dillərin, eləcə də Azərbaycan dilinin terminologiyasının ayrılmaz tərkib hissəsidir. 
Azərbaycan dilinin daxili imkanları əsasında, bu dilin bilavasitə özünəməxsus söz yaradıcılığı üsulları ilə müəyyən anlayışın ifadəsi üçün müvafiq termin yaratmaq mümkün olmadıqda başqa dildən həmin anlayışı ifadə edən termin hazır şəkildə alınıb işlədilir. 
Açar sözlər: Azərbaycan dili, terminologiya, beynəlmiləl terminlər, alınma sözlər

Natavan Havar Hajiyeva
Matanat Hashim Hajiyeva

On the place and role of international terms in the Azerbaijani language
Abstract
If it is not possible to create a suitable term for the expression of a certain concept with the unique word creation methods of this language based on the internal possibilities of the Azerbaijani language, the term expressing that concept from another language is ready-made and used.  A large part of the terminology consists of such terms borrowed from other languages. The formation of terms in our language, the expression of concepts and concepts in separate fields of science with language units of an international nature, on the one hand, conditions the functionality of the terminology of our language, on the other hand, it facilitates its integration into the international language family. International terms are an integral part of the terminology of many languages, as well as the Azerbaijani language.l.If it is not possible to create an appropriate term for the expression of a certain concept based on the internal capabilities of the Azerbaijani language, with the unique word creation methods of this language, it is not possible to create that concept from another language, the denoting term is ready-made and used.
Key words: Azerbaijani language, terminology, international terms, borrowed words

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,1 Mb] (yüklənib: 2)


Baxış: 11
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]