DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/18/16-20


 


Seyid Həmid oğlu Həmidov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

magistrant 

[email protected] 


ÖLKƏDƏ MÜƏSSİSƏLƏRİN İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI


Xülasə          


Azərbaycanda son zamanlar iqtisadi inkişafla bağlı aparılan islahatlar innovasiya fəaliyyətinin aktivləşməsində yeni imkanlar yaratmış və məqsədli proqramlar qəbul olunmuşdur. Həmin sənədlərə müvafiq innovasiya strukturlarının, texnoparkların yaradılması nəzərdə tutulur. Artıq ölkədə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəldilən bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. İnnovasiyalı iqtisadiyyata keçidlə əlaqədar olaraq respublikamızda müəssisələrdə innovasiyanın tətbiqi və müəssələrin fəaliyyətinin bütün funksional sferalarında səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün geniş imkanlar var ki, bu baxımdan da mövzu aktual xarakter daşıyır.

Açar sözlər: innovasiya, investisiya, müəssisə, iqtisadiyyat, İKT, struktur


Seyid Hamid oglu Hamidov

Azerbaijan University of Tourism and Management

master 

[email protected]


Main directions and assessment methods of the innovation activity of institutions in the country


Abstract

Recently, reforms related to economic development in Azerbaijan have created new opportunities for the activation of innovation activity and targeted programs have been adopted. According to those documents, it is envisaged to create innovation structures and technology parks. A number of measures aimed at further improving the investment environment have already been implemented in the country. In connection with the transition to an innovative economy, there are ample opportunities for the application of innovation in enterprises in our republic and the improvement of efficiency in all functional spheres of the enterprise's activity.

Keywords: innovation, investment, enterprise, economy, ICT, structure

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [592,23 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 18
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]