DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/18/21-24


 


İlkin Nüsrət oğlu Əliyev

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

magistrant 

[email protected] 


ŞİRKƏTİN STRATEGİYASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ STRATEJİ İDARƏETMƏNİN ROLU VƏ ONUN TƏHLİLİ


Xülasə           

Azərbaycanda şirkətin mövcud olduğu və inkişaf etdiyi mühitin spesifik xüsusiyyətləri biznesin idarə edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən prinsiplərin, yanaşmaların, metod və vasitələrin elmi dərkini və əsaslandırılmasını zərurətə çevirir. İqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsində biznesin düzgün qurulmuş idarəetmə strategiyası düzgün qurulmuş idarəetmə strategiyası təkcə rəqabət üstünlüyü sayılmır, həm də tezliklə sadəcə olaraq salamat qalmağın üsullarından birinə çevriləcəkdir. Strategiya əslində bazar mühiti və müəssisənin imkanları barədə xüsusi olaraq yığılmış və təhlil olunmuş informasiyalar əsasında müəssisənin müəyyən edilməsidir.

Açar sözlər: strategiya, idarəetmə, iqtisadiyyat, şirkət, inkişaf


Ilkin Nusrat Aliyev

Azerbaijan University of Tourism and Management

Master

[email protected]


        The role of strategic management in improving the company's strategy and its analysis


Abstract

The specific characteristics of the environment in which the company exists and develops in Azerbaijan necessitate scientific understanding and justification of principles, approaches, methods and tools that have a significant impact on business management. At the current stage of economic development, a well-designed business management strategy is not only considered a competitive advantage, but will soon become one of the methods of survival. Strategy is actually the determination of the enterprise based on specially collected and analyzed information about the market environment and the capabilities of the enterprise.

Keywords: strategy, management, economy, company, development

          

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [358,18 Kb] (yüklənib: 6)


Baxış: 164
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]