DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/27/7-12

Gülnarə Həsən qızı Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Fuad Faiq oğlu Həsənov

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Ülviyyə İsrafil qızı Əhmədzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti     

[email protected]  

Nigar Nəsib qızı Qasımova

Azərbaycan Tibb Universiteti  

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

KARİYESİN ETİOLOGİYASI VƏ PATOGENEZİ 


Xülasə

Diş kariyesləri insanlarda ən çox yayılmış mikroblar vasitəsilə yaranan ağız boşluğu xəstəliklərindən biridir. Hal-hazırda kariyesin qəbul edilmiş etiologiyası şifahi mikroorqaniz­mlə­ri, ağız mühitini əhatə edən dörd faktorlu nəzəriyyəyə əsaslanır. Pəhriz kar­bohidratlarına həddindən artıq məruz qalma ağızda turşu əmələ gətirən və turşuya davam­lı mikroorqanizmlərin toplanmasına səbəb olur. Diş kariyesi mina səthinə yapışan diş bi­ofilminin disbiozu nəticəsində yaranır. Məqsəd biofilmin ümumi miqdarını və ya xüsusi pa­togenlərin səviyyəsini azaltmaqdır. Diş kariyesinin qarşısını almaq üçün təbii məhsullar töv­­siyə oluna bilər, çünki sintetik antimikroblarla müqayisədə daha az yan təsir göstərə bilər. Burada şifahi mikrob icmasının inkişaf mexanizmləri və funksional ixtisaslaşma müzakirə olunur. 

Açar sözlər: kariyes, etiologiya, patogenez, diş ərpi, bakteriya, mina


Gulnara Hasan Aliyeva

Azerbaijan Medical University 

doctor of philosophy in medicine

[email protected]

Fuad Faig Hasanov

Azerbaijan Medical University 

doctor of philosophy in medicine

[email protected]

Ulviyya Israfil Ahmadzade 

Azerbaijan Medical University 

[email protected]  

Nigar Nasib Gasimova

Azerbaijan Medical University 

doctor of philosophy in medicine

[email protected]Etiology and pathogenesis of caries


Abstract

Dental caries is one of the most common microbe-mediated oral diseases in human beings. At present, the accepted etiology of caries is based on a four-factor theory that includes oral microorganisms, oral environment, host, and time. Excessive exposure to dietary carbohydrates leads to the accumulation of acid-producing and acid-resistant microorganisms in the mouth. Dental caries is driven by dysbiosis of the dental biofilm adherent to the enamel surface. Effective preventive methods include inhibiting the cariogenic microorganisms, treatment with an anti-biofilm agent, and sugar intake control. The goal is to reduce the total amount of biofilm or the levels of specific pathogens. Natural products could be recommended for preventing dental caries, since they may possess fewer side effects in comparison with synthetic antimicrobials. 

Keywords: caries, etiology, patogenesis, dental plaque, bacteria, enamel

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [332,06 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 22
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]