DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/87/29-33

Sama Arif Ahmadova 

Baku State University

                                                                                                                                   master student

[email protected]


LEGAL REGIME OF PERSONAL DATA COLLECTION AND EXISTING 

PROBLEMS


Abstract

 Personal data can be any information that allows the identification of a person, directly or indirectly. It also contains a collection of information about personal and family life. In the era of rapid development of information and communication technologies, protection of personal data has become one of the top priorities of states. In the article, the legal regime of personal data, as well as the problems that may arise during the collection of personal data are analyzed, and various court cases are examined with reference to international and local legislation.

Keywords: personal data, sensitive information, collection of personal information, data breaches, legal liability, data protection


Səma Arif qızı Əhmədova

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Fərdi məlumatların toplanmasının hüquqi rejimi və mövcud problemlər


Xülasə

 Fərdi məlumatlara şəxsin kimliyini birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyənləşdirməyə imkan verən istənilən məlumatı aid etmək olar. Bu, həmçinin şəxsi və ailə həyatına dair məlumatların məcmusunu da ehtiva edir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə fərdi məlumatların qorunması dövlətlərin prioritet məsələlərindən birinə çevrilib. Məqalədə fərdi məlumatların hüquqi rejimi, eyni zamanda fərdi məlumatların toplanılması zamanı ortaya çıxa biləcək problemlər təhlil olunmuş, beynəlxalq və yerli qanunvericiliyə istinad olunaraq müxtəlif məhkəmə işləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: fərdi məlumatlar, fərdi məlumatların toplanması, pozuntular, hüquqi məsuliyyət, fərdi məlumatların mühafizəsi

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [384,1 Kb] (yüklənib: 35)


Baxış: 85
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]