DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/20/5-10

Arzu Cahid qızı Xəlilzadə

Bakı Dövlət Universiteti

 tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

[email protected]


IV SƏNAYE İNQİLABI VƏ ONUN AZƏRBAYCANA TƏSİRLƏRİ 


Xülasə

Məqalədə müasir mərhələdə IV Sənaye inqilabının başlanması və onun Azərbaycana təsirlərindən bəhs olunmuşdur. Burada sonuncu sənaye inqilabının xüsusiyyətləri, yeni trendlər, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, rəqəmsallaşmanın daha geniş fəaliyyət sahələrinə tətbiq edilməsi, Azərbaycanın dünyada baş verən texnoloji yeniliklərə uyğunlaşmasına diqqət yetirilmişdir. Müəllif belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, Azərbaycanın IV Sənaye inqilabının çağırışlarına cavab verməkdə geniş imkanlara malikdir və texnoloji yeniliklərdən müxtəlif sahələrdə istifadə edir.  

Açar sözlər: IV Sənaye İnqilabı, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, Azərbaycan, çətinliklər, texnoloji yeniliklər, Prezident İlham Əliyev, Davos Forumu


Arzu Cahid Khalilzade

Baku State University

 Ph.D in History

[email protected]


IV industrial revolution and its effects on Azerbaijan


Abstract

The article deals with the beginning of the IV Industrial Revolution in the modern stage and its effects on Azerbaijan. It focuses on the features of the recent industrial revolution, new trends, the application of information and communication technologies, digitalization to a wider field of activity, the adaptation of Azerbaijan to technological innovations in the world. The author came to the conclusion that Azerbaijan has great opportunities to meet the challenges of the IV Industrial Revolution and uses technological innovations in various fields.

Keywords: IV Industrial Revolution, information and communication technologies, Azerbaijan, challenges, technological innovations, President Ilham Aliyev, Davos Forum

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [276,03 Kb] (yüklənib: 15)


Baxış: 77
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]