DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/20/16-19

Nərminə Seyfəl qızı Mirzəliyeva

Bakı Dövlət Universiteti

dissertant

[email protected]


AİLƏDƏ VALİDEYN – YENİYETMƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Ədəbiyyatları tədqiq edildikdə, ailədə yeniyetmə – valideyn münasibətləri ilə bağlı tədqiqatların nəticələri  müxtəlifdir. Tədqiqatlarda yeniyetmələrin ailədə qazandıqları sosial davranışlara daha çox diqqət yetirilir. Digər amillərin nisbətən diqqətdən kənarda qaldığı görünür. Əksər yeniyetmələr ailədə xoşbəxtlik, sülh və əmin-amanlıqla bu keçid dövrünü yaşayırlar və inamla böyüyürlər. Keçid dövrünü uğurla keçən yeniyetmənin, bu dövrdə tez-tez çətinlik çəkən yeniyetmədən fərqləndirən əsas xüsusiyyəti yeniyetmənin həm valideynləri, həm də həmyaşıdları ilə qurduğu münasibətlərin keyfiyyətidir. Məqalədə ailədə valideyn – yeniyetmə münasibətlərinin pedaqoji və psixoloji xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: yeniyetmə, ailə, valideyn, tərbiyə, sosiallaşma


Narmina Seyfal Mirzaliyeva

Baku State University

dissertatist

[email protected]


Pedagogical and psychological features of upbringing in 

the family - adolescent relationships


Abstract

The literature review is based on the results of studies on adolescent-parent relationships in the family. Innovations in research bring more attention to social behavior in the family. Other factors seem to have been neglected. Most newcomers experience this transitional period with happiness, peace and tranquility in the family and grow up confidently. A key characteristic of an adolescent who successfully transitions, often resulting from the ability to accelerate this progress, is the quality of the relationships the adolescent acquires and develops with peers. In the article, the pedagogical and psychological characteristics of the family psychosocial-adolescent relationship are determined.

Keywords: adolescent, family, parent, upbringing, socialization

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [262,96 Kb] (yüklənib: 6)


Baxış: 50
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]