DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/20/29-33


 


Parvin Zeynal Mehbaliyeva 

Baku Slavic University

 [email protected]


 


THE IMPORTANCE OF USING AUTHENTIC MATERIALS IN ENGLISH TEACHING


Abstract

The article shows that films should be widely used in the teaching of specialized language in language faculties. The films presented to the students should be authentic and should be selected taking into account the age, intellectual and knowledge levels of the students. When choosing films, the students' national-cultural affiliation, the socio-cultural context in which the training takes place must be taken into account. Films should be neither too easy nor too difficult, both in terms of content and language. Work in this direction should start from the initial stage of education, and should be carried out in a purposeful, systematic, step-by-step manner, following the principles of easy to difficult, simple to complex.

Keywords: teaching, authentic material, foreign language, communicative approach, English language


Pərvin Zeynal qızı Mehbalıyeva 

Bakı Slavyan Universiteti

[email protected]


İngilis dilinin tədrisində autentik materiallardan istifadənin əhəmiyyəti 


Xülasə


Məqalədə göstərilir ki,  dil fakültələrində ixtisas dilinin tədrisində filmlərdən geniş şəkildə

istifadə edilməlidir. Tələbələrə təqdim edilən filmlər autentik olmalı, tələbələrin yaş, intellektual, bilik səviyyələrini nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Filmlər seçilərkən, tələbələrin milli-mədəni mənsubiyyəti, təlimin baş verdiyi sosio-mədəni kontekstin nəzərə alınması mütləq tələbələrdən biridir. Filmlər həm məzmun, həm də dil baxımından nə həddən artıq asan, nə də həddən artıq çətin olmalıdır. Bu istiqamətdə iş tədrisinin ilkin mərhələsindən başlamalı, asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə prinsiplərinə riayət etməklə məqsədyönlü, sistemli, mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir.

Açar sözlər: tədris, autentik material, xarici dil, kommunikativ yanaşma, ingilis dili

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [248,33 Kb] (yüklənib: 22)


Baxış: 286
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]