DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/20/11-17

Mubariz Khasay Asadov

Azerbaijan State Pedagogical University

Ph.D in physical and mathematical sciences

[email protected] mail.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5511-5193


PROBLEM MODELING METHODS IN MATHEMATICS EDUCATION


Abstract

Solving problems using different methods has always been a topical issue in the teaching of mathematics. Depending on the structure of the problem, mathematical models are widely used for students to visually master the relationships between given and sought quantities. The concept of the model in solving mathematical problems, its applications and forms have always been of interest to researchers in this field. This article considers the theoretical and practical bases of problem modeling, the requirements for them, the conditions under which the model is given, the possibility of using several models in solving a problem. Here, examples of solving specific problems related to content lines are considered, similarities and differences of these content lines in the modeling are analyzed. 

Keywords: problem, quantity, modeling, table, methods of solving, algorithm


Mübariz Xasay oğlu Əsədov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected] mail.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5511-5193


Riyaziyyat təlimində məsələnin modelləşdirilməsi üsulları


Xülasə

Riyaziyyatın tədrisində məsələnin müxtəlif üsulların tətbiqi ilə həll edilməsi həmişə aktual mövzulardan biri olub. Məsələnin strukturundan asılı olaraq verilən və axtarılan kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların şagirdlər tərəfindən əyani mənimsənilməsi üçün riyazi modellərdən geniş istifadə olunur. Riyazi məsələ həllində model anlayışı, onun tətbiqləri və formaları bu sahə ilə məşğul olan tədqiqatçıları həmişə maraqlandırmışdır. Bu məqalədə məsələnin modelləşdirilməsinin nəzəri və praktik əsasları, onlara verilən tələblər, modelin hansı şərt daxilində verilməsi, bir məsələnin həllində bir neçə modeldən istifadənin imkanları nəzərdən keçirilmişdir. Burada məzmun xətlərinə aid konkret məsələlərin həlli nümunələrinə baxılmış, modelləşdirmənin aparılmasında bu məzmun xətlərinin oxşar və fərqli əlamətləri təhlil olunmuşdur.

Açar sözlər: məsələ, kəmiyyət, modelləşdirmə, cədvəl, həll üsulu, alqoritm

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [704,64 Kb] (yüklənib: 15)


Baxış: 130
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]