DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/29/37-43
Kulyash Nurbergenovna Mamirova  
  Kazakh National Women's Teacher Training University 
Doctor of Pedagogical Sciences
[email protected]


SPIRITUALS THE TERRITORY OF KAZAKHSTAN AS OBJECTS TOURIST AND RECREATION DIRECTION


Abstract

The article examines the spiritual shrines of the territory of Kazakhstan. The educational discipline "Geography of spiritual shrines of Kazakhstan" developed in Kazakh National Women's Teacher Training University is aimed at studying the geographic sacred objects of the territory of the republic. The content the discipline examines natural landscapes and architectural monuments of historical, scientific and cultural significance. Students get acquainted with the spiritual shrines of the territory of Kazakhstan, study the peculiarities of natural-geographical and socio-cultural factors that have formed the meaningful essence of archaeological, historical and other monuments of Kazakhstan.

In the course of studying the discipline, students:
 establish and reveal the patterns of placement of spiritual shrines on the territory of Kazakhstan;
– give an assessment of the natural-geographical and socio-cultural factors that contribute to the formation of sacred objects;
– assimilate and apply knowledge about sacred geographical objects that ensure the formation of the consciousness and behavior of students.
The expected learning outcomes in the discipline were:
– skills and competencies to apply in practice theoretical and practical knowledge about the sacred objects of the territory of Kazakhstan;
– the ability of students to use the basic approaches and methods of geographical research;
– the ability to identify and evaluate the main geographical patterns, factors of placement, distribution and development of sacred objects. 
Keywords: spiritual shrines of the territory of Kazakhstan, objects of tourist and recreational direction, the program of the academic discipline, the discipline "Geography of the spiritual shrines of Kazakhstan", the expected results of training in the discipline


Kulyaş Nurberqenovna Mamirova

Qazax Milli Qadın Pedaqoji Universiteti 

pedaqoji elmlər doktoru 

[email protected]


Turizm və rekreasiya istiqamətinin obyekti kimi Qazaxıstan ərazisinin mənəvi payları


Xülasə

Məqalə Qazaxıstan ərazisinin mənəvi ziyarətgahlarından bəhs edir. KazNatsJenPU-da hazırlanmış “Qazaxıstanın mənəvi ziyarətgahlarının coğrafiyası” akademik fənni respublika ərazisinin coğrafi müqəddəs obyektlərinin öyrənilməsinə yönəlib. İntizamın məzmunu tarixi, elmi və mədəni əhəmiyyəti olan təbiət mənzərələri və memarlıq abidələrindən bəhs edir. Şagirdlər Qazaxıstan ərazisinin mənəvi ziyarətgahları ilə tanış olur, Qazaxıstanın arxeoloji, tarixi və digər abidələrinin məzmun mahiyyətini təşkil edən təbii-coğrafi və sosial-mədəni amillərin xüsusiyyətlərini öyrənirlər.

İntizamın öyrənilməsi zamanı tələbələr:

 Qazaxıstan ərazisində mənəvi ziyarətgahların yerləşdirilməsi nümunələrini müəyyən etmək və aşkar etmək;

- müqəddəs obyektlərin formalaşmasına şərait yaradan təbii-coğrafi və sosial-mədəni amillərin qiymətləndirilməsini;

 şagirdlərin şüurunun və davranışının formalaşmasını təmin edən müqəddəs coğrafi obyektlər haqqında bilikləri mənimsəmək və tətbiq etmək.

İntizam üzrə təlimin gözlənilən nəticələri:

 Qazaxıstan ərazisinin müqəddəs obyektləri haqqında nəzəri və praktiki bilikləri praktikada tətbiq etmək bacarıq və bacarıqları;

 tələbələrin coğrafi tədqiqatın əsas yanaşma və metodlarından istifadə etmək bacarığı;

 bütün ərazi üzrə müqəddəs obyektlərin əsas coğrafi qanunauyğunluqlarını, yerləşdirilməsi, yayılması və inkişafı amillərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək bacarığı.

Açar sözlər: Qazaxıstan ərazisinin ruhani ziyarətgahları, turizm və rekreasiya istiqaməti obyektləri, akademik fənnin proqramı, “Qazaxıstanın mənəvi ziyarətgahlarının coğrafiyası” akademik fənni, fən üzrə gözlənilən təlim nəticələri

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [560,59 Kb] (yüklənib: 16)


Baxış: 182
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]