DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/54-58

Kubra Quliyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti

dissertant 

[email protected]


ÖMƏR FAİQ NEMANZADƏ YARADICILIĞINDA ANA DİLİ MƏSƏLƏSİ


Xülasə

Məqalədə ana dili məsələsinin yazarın yaradıcılığının ana xəttini təşkil etməsi xüsusi vurğulanmışdır. Yazar doğma ana dilinə üstünlük verilməsini, dərslərin ana dilində keçirilməsi və uşaqların bu yolda istiqamətləndirilməsini diqqətə çatdırmışdır. O, ana dilinin inkişafının təməlini mətbuatda görürdü. Mətbuatı olmayan millətin gücləri olmadığı qənaətində idi. Digər dillərdən istifadə edərək ana dilini zənginləşdirmək və inkişaf etdiməyin vacibliyindən yazırdı. Lakin bu sözlər şüurlu şəkildə, əlaqələndirilərək daxil edilməsi başlıca şərtdir. Ö.F.Nemanzadə qəzetlərdə çap edilən yazıların da ana dilində olmasının vacibliyindən yazırdı. O, “Diləklərimiz” məqaləsində məktəb, maarif, müəllim məsələləri ilə yanaşı dil məsələsinə də xüsusi diqqət yetirmişdir. Məqalədə fransız dili və türk dilinin qarşılıqlı müqayisəsi də həmçinin öz əksini tapmışdır. Yazarın “Pişik” adlı felyetonunda milli dil, milli mətbuat məsələrinə də nümunə gətirilmişdir. Böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadə ilə olan əməkdaşlığından məqalədə bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: ana dili, məqalə, milli mətbuat, türk dili, maarif


Kubra Guliyeva 

Nakhchivan State University

dissertatist

[email protected]


Mother tongue issue in Omar Faik Nemanzade's creativity


Abstract

The article emphasizes that the issue of mother tongue is the main line of the author's work. The author stressed the preference for the native language, conducting classes in the native language and guiding children in this direction. He saw in the press the basis for the development of the mother tongue. He believed that a nation without a press had no power. He wrote about the importance of enriching and developing the mother tongue using other languages. However, the main condition is that these words are included consciously and coherently. O.F. Nemanzadeh wrote about the importance of newspaper articles in the native language. In his article "Our Wishes", he paid special attention to the issues of school, education, teachers, as well as language. The article also compares the French and Turkish languages. The author's column "Cat" also provides examples of national language and national press. His collaboration with the great writer Jalil Mammadguluzadeh was discussed in the article.

Keywords: mother tongue, article, national press, turkish, education

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [258,83 Kb] (yüklənib: 19)


Baxış: 175
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]