Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/93/18-22

Aytan Rahimli

Ganja State University

[email protected]


PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: VARIATION 

THROUGH LEXICAL INSERTION


Abstract

This paper presents a piece of research based on corpus evidence of variation on idiomatic expressions through lexical insertion. Second only to lexical substitution, this type of phenomenon is pervasive especially in media discourse where phraseological units are frequently modified for various reasons. We claim that inserted adjectives represent an everincreasing means of instantiating these multi-word units and that their recurrence bears out the semantic analysability of some of their constituent parts. We also introduce the concept of ‘variational collocates’, a regular paradigm of adjectives collocating with the nominal base of a phraseological unit. We show that this type of idiom variation is not entirely dependent on context by arguing that inserted adjectives can have diverse and contrasting semantic values.

Keywords: phraseological units, insertion, lexical substitution, transformation, variation


Aytən Rəhimli

Gəncə Dövlət Universiteti

[email protected]


İngilis dilində frazeoloji birləşmələr: leksik vasitələrlə variasiya


Xülasə

Bu məqalə leksik əlavə vasitəsilə idiomatik ifadələrdə variasiyanın korpus sübutlarına əsaslanan bir araşdırma təqdim edir. Leksik əvəzetmədən sonra ikinci yerdə, bu tip fenomen xüsusilə frazeoloji vahidlərin müxtəlif səbəblərdən tez-tez dəyişdirildiyi media diskursunda geniş yayılmışdır. Biz iddia edirik ki, daxil edilmiş sifətlər bu çoxsözdən ibarət vahidləri təcəssüm etdirmək üçün getdikcə artan bir vasitədir və onların təkrarlanması onların bəzi tərkib hissələrinin semantik təhlili qabiliyyətini təsdiqləyir. Biz həmçinin frazeoloji vahidin nominal bazası ilə üst-üstə düşən sifətlərin müntəzəm paradiqması olan “variasiyalı birliklər” anlayışını təqdim edirik. Daxil edilmiş sifətlərin müxtəlif və təzadlı semantik dəyərlərə malik ola biləcəyini iddia etməklə, bu tip idiom variasiyasının kontekstdən tamamilə asılı olmadığını göstəririk.

Açar sözlər: frazeoloji vahidlər, daxil etmək, leksik əvəzetmə, transformasiya, variasiya

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [381,1 Kb] (yüklənib: 20)


Baxış: 39
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]