DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/6-10

Arzu Xəlilzadə

Bakı Dövlət Universiteti

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

                                                                                                                                                            

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ENERJİ DİPLOMATİYASINDA 

YENİ PRİORİTETLƏR


Xülasə

Məqalədə 2003-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanın enerji diplomatiyasının prioritetlərindən bəhs olunmuşdur. Azərbaycan mühüm enerji resurslarına malik olan dövlət kimi Avropanın enerji təhlükəsizliyində fəal rol oynayır. Azərbaycan nəinki neft, eyni zamanda qaz istehsalı və ixracına xarici investisiyanın yatırılmasına nail olmuşdur. Bu baxımdan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi tarixi bir hadisə idi. Bu layihə Gürcüstan və Türkiyə vasitəsi ilə Azərbaycan qazının Avropa bazarlarına nəqlini nəzərdə tuturdu. Məqalədə Azərbaycanın enerji diplomatiyası sahəsində prioritetlər müqayisə edilmiş, onların həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti göstərilmişdir. Müəllif belə bir qənaətə gəlmişdir ki, Azərbaycanın yeni enerji diplomatiyasının prioritetlərinin əsası 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi ilə qoyulmuşdur.

Açar sözlər: enerji, Azərbaycan Respublikası, ixrac, diplomatiya, prioritetlər, Cənub Qaz Dəhlizi

                     Arzu Khalilzade

                            Baku State University

              Doctor of Philosophy in History                   [email protected]


New priorities in the energy diplomacy of the Republic of Azerbaijan


Abstract

In the the article is talked about the priorities of Azerbaijan's energy diplomacy in the period after 2003. Azerbaijan, as a state with important energy resources, plays an active role in the energy security of Europe. Azerbaijan has achieved foreign investment not only in oil, but also in gas production and export. In this regard, the implementation of the Southern Gas Corridor project was a historic event. This project envisaged the transportation of Azerbaijani gas to European markets through Georgia and Turkey. In the article is compared the priorities of Azerbaijan in the field of energy diplomacy and is shown the importance of their implementation. The author came to the conclusion that the basis of the priorities of Azerbaijan's new energy diplomacy was laid in 1994 with the “Contract of the Century”.

Keywords: energy, Republic of Azerbaijan, export, diplomacy, priorities, Southern Gas Corridor

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [382,42 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 44
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]