DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/46-50

Vasif Həziyev 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 

1_hvb_1@mail.ru


QLOBAL İQTİSADİYYATDA BÖHRAN VƏ ANTİBÖHRANLI 

İDARƏETMƏ NƏZƏRİYYƏLƏRİ


Xülasə

Müəssisədə baş verən bütün prosesləri idarəedilən və idarəedilə bilməyən hissələrə bölmək olar. Düşünülmüş şəkildə müəyyən istiqamətdə onlara təsir etdikdə dəyişdirilməsi mümkün olan proseslərə idarə edilə bilən proseslər deyilir. Müəyyən səbəblərdən bu proseslər özlərinə məxsus qanunla baş verir və bu proseslərin nəticəsində nə baş verməlidirsə o da baş verir.

Antiböhranlı inkişaf - müəssisə məqsədlərinə cavab verən və onun inkişafında obyektiv dəyişmə meyllərinə uyğun olan, böhranın qarşısını almağa və ya onu aradan qaldırmağa kömək edən, idarə edilən prosesdir. Bu proses əsasən dörd mərhələdən ibarətdir. İnkişafın birinci mərhələsi - adi idarəetmə olub, səmərəliliyi təmin etmək üçün əlavə böyük xərclər tələb etmir, funksional məzmununa görə çoxşaxəli olmayıb elementar təşkilati formaları nəzərdə tutur. İnkişafın ikinci mərhələsi - istehsalda baş verən mürəkkəbliklər şəraitində idarəetmə olub, öz inkişafı dövründə istehsaldakı inkişafı qabaqlamalıdır. Üçünçü mərhələ - istehsaldakı mürəkkəbliklərə uyğunlaşma idarəetməsidir. 

Açar sözlər: antiböhran, böhran, idarəetmə, risk, iqsadi sistem


Vasif Haziyev 

Azerbaijan Cooperation University

1_hvb_1@mail.ru


Theories of crisis and anti-crisis management in the global economy


Abstract

All processes occurring in the enterprise can be divided into controlled and uncontrollable parts. Processes that can be changed by deliberately influencing them in a certain direction are called controllable processes. For certain reasons, these processes happen according to their own law, and as a result of these processes, what should happen happens.

Anti-crisis development is a controlled process that meets the goals of the enterprise and corresponds to the objective trends of change in its development, helps to prevent or eliminate the crisis. This process mainly consists of four stages. The first stage of development is ordinary management, it does not require additional large costs to ensure efficiency, it is not multifaceted in terms of its functional content and involves elementary organizational forms. The second stage of development is management in the conditions of complexities in production, which must precede the development in production during its development. The third stage is the management of adaptation to the complexities in production.

Keywords: anti-crisis, crisis, management, risk, economic system

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [398,51 Kb] (yüklənib: 23)


Baxış: 212
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az