DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/55-60

Hikmet Aliyev 

Baku State University 

master student 

hikmat_aliyev@hotmail.com


EMPLOYMENT IMPACT OF ADOPTION OF NEW TECHNOLOGIES 

IN THE BANKING SECTOR


Abstract

The adoption of new technologies in the banking sector has brought about significant advancements and transformations, revolutionizing the way financial services are delivered. However, alongside these benefits, the adoption of new technologies can also create challenges and problems, particularly in relation to unemployment. As banks embrace digital transformation, automation, and artificial intelligence, certain job roles may become obsolete or require a shift in skill requirements. This introduction will explore the problems that the adoption of new technologies in the banking sector can create for unemployment.

Addressing the potential unemployment challenges associated with the adoption of new technologies in the banking sector requires proactive measures. Banks and other stakeholders must invest in employee training and upskilling programs to ensure that the workforce is equipped with the skills necessary for the evolving digital landscape. Furthermore, fostering a culture of innovation, adaptability, and lifelong learning can help employees navigate job transitions and remain employable. Collaboration between industry, government, and educational institutions is crucial in addressing the potential negative impact on employment and promoting a smooth transition to a technology-driven banking sector.

Keywords: new technologies, banking sector, unemployment, competition


Hikmət Əliyev

 Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant

hikmat_aliyev@hotmail.com


Bank sektorunda yeni texnologiyaların mənimsənilməsinin məşğulluğa təsiri


Xülasə

Bank sektorunda yeni texnologiyaların tətbiqi əhəmiyyətli irəliləyişlərə və transformasiyalara gətirib çıxardı, maliyyə xidmətlərinin təqdim edilməsində inqilab etdi. Bununla belə, bu üstünlüklərlə yanaşı, yeni texnologiyaların tətbiqi xüsusilə işsizliklə bağlı problemlər və problemlər yarada bilər. Banklar rəqəmsal transformasiyanı, avtomatlaşdırmanı və süni intellekti qəbul etdikcə, müəyyən iş rolları köhnələ bilər və ya bacarıq tələblərinin dəyişdirilməsini tələb edə bilər. Bu giriş bank sektorunda yeni texnologiyaların tətbiqinin işsizlik üçün yarada biləcəyi problemləri araşdıracaq.

Bank sektorunda yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı potensial işsizlik problemlərinin həlli qabaqlayıcı tədbirlər tələb edir. Banklar və digər maraqlı tərəflər işçi qüvvəsinin inkişaf edən rəqəmsal mənzərə üçün lazım olan bacarıqlarla təchiz olunmasını təmin etmək üçün işçilərin təliminə və ixtisasının artırılması proqramlarına investisiya qoymalıdırlar. Bundan əlavə, innovasiya, uyğunlaşma və ömür boyu öyrənmə mədəniyyətinin təşviqi işçilərə iş keçidlərində naviqasiya etməyə və işlə təmin olunmağa kömək edə bilər. Sənaye, hökumət və təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq məşğulluğa potensial mənfi təsirləri aradan qaldırmaq və texnologiyaya əsaslanan bank sektoruna rəvan keçidi təşviq etmək üçün çox vacibdir.

Açar sözlər: yeni texnologiyalar, bank sektoru, işsizlik, rəqabət

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [365,61 Kb] (yüklənib: 13)

Baxış: 179
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az