Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv


DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/8-12

Aktolkyn Kulsariyeva

Kazakh National Pedagogical University named after Abay

aktolkyn777@mail.ru


FIGURATIVE LANGUAGE OF TRADITIONAL KAZAKH CHOREOGRAPHY: ANIMALISTIC CODE


Abstract

Kazakh folk dances are unique and distinctive thus it has not been adopted by professional artists as quickly as oral traditional Kazakh folklore. Authors of this article believe that folk dance can be characterised as rhythmic memory of body movements or live element of nomad culture, which describes mindset and perspective of Kazakh people about world around them (cosmos, earth, heaven and its dwellers). The main purpose of this article is to unravel fundamental layers of dance folklore of nomadic Kazakhs in animalistic contents by researching preserved written sources and artistic artifacts (rock paintings, records of travellers and artists) as well as materials of etno-choreography of Turkic people.

Keywords: figurative language, traditional choreography, Kazakhstan, Kazakhs-nomads, animalistic code, male and female dances


Altolkın Kulsarıyeva

Abay adına Qazax Milli Pedaqoji Universiteti 

aktolkyn777@mail.ru


Ənənəvi Qazax xoreoqrafiyasının obrazlı dili: heyvani kod


Xülasə

Qazax xalq rəqsləri Qazax xalqının şifahi-poetik ənənəsindən fərqli olaraq, peşəkar bədii yaradıcılıq dairəsinə tez daxil olmadığı üçün, özünəməxsus əhəmiyyət və xüsusiyyətlərə malikdir. Bu məqalənin müəllifləri hesab edirlər ki, xalq rəqsi bədən hərəkətlərinin ritmik yaddaşı və ya Qazax xalqının ətraf aləm (kosmos, yer, göy və onun sakinləri) haqqında düşüncə tərzini və perspektivini təsvir edən köçəri mədəniyyətin canlı elementi kimi xarakterizə edilə bilər. Bu məqalənin əsas məqsədi qorunan yazılı mənbələr və bədii əsərlər (qayaüstü rəsmlər, səyyah və rəssamların qeydləri), eləcə də türk xalqlarının etno-xoreoqrafiyasının materiallarını tədqiq etməklə, köçəri qazaxların heyvani məzmunda olan rəqs folklorunun fundamental təbəqələrini açmaqdır.

Açar sözlər: obrazlı dil, ənənəvi xoreoqrafiya, Qazaxıstan, Qazaxlar-nomadlar, heyvani kod, kişi və qadın rəqsləri


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [387,94 Kb] (yüklənib: 12)


Baxış: 136
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az