Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/94-99

Gülnarə Qəniyeva 

Аzərbaycan Dillər Universiteti

[email protected]оm


TERMİN VƏ PROFESSİONALİZMLƏRİN İŞLƏDİLMƏSİ


Xülasə

Bu məqalə dilçilik elmində xüsusi yer alan professional sözlərin və terminlərin işlədilməsinə və əhəmiyyətinə həsr olunmuşdur. Professionalizm və terminlər Azərbaycan və ingilis dilləri daxil olmaqla, dünyanın əksər dillərində geniş istifadə olunur. Professionalizmlər müəyyən bir peşə qrupunun nitqinə xas olan sözlər və ya ifadələrdir. Terminlər isə hər hansı xüsusi anlayışlar üçün rəsmiləşdirilmiş adlardır. Professional sözlər ilə terminlər arasında bir sıra ümumi və fərqli cəhətlərin mövcud olmasına baxmayaraq, həm professional sözlər, həm də terminlər məhdud istifadə dairəsinə malikdir. Professional sözlər, terminlər kimi istifadə dairəsinə görə qruplaşdırıla bilər: iqtisadçıların, maliyyəçilərin, idmançıların, mədənçilərin, həkimlərin, ovçuların, balıqçıların və s. nitqində. Dünyanın bütün inkişaf etmiş dillərində bu sözlər dilin leksik sistemində əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Dildə terminlər və professional sözlərin sayı getdikcə artır və bunun sayəsində dilçilik elminin bazası sürətlə zənginləşir. 

Аçаr sözlər: termin, söz, dil, peşə, nitq


Gulnara Ganiyeva

Аzerbaijan University of Languages

[email protected]оm


Use of terms and professionalisms


Abstract

The article deals with the study of the use of terms and professionalisms, emphasizing their importance in linguistics. Professional terminology and special terms are widely used in most languages of the world, including Azerbaijani and English. Professionalisms are words or phrases unique to certain groups, while terms are formalized names for particular concepts. Professional words and terms share similarities and differences, both having limited scope of use. Professional words and terms can be grouped according to their area of use: economists, financiers, athletes, judges, doctors, hunters, fishermen, etc. in their communication. In all developed languages of the world, these words occupy one of the most important places in the lexical system of the language. Moreover, the lexicon of terms and professional vocabulary continues to grow, contributing to the development of this linguistic field.

Keywords: term, word, language, profession, speechMƏQALƏNİ YÜKLƏ [396,68 Kb] (yüklənib: 14)


Baxış: 71
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]