Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv


DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/100-105

Şəhla Əliyeva

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Fatma Hüseynova

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


PARAZİTAR XƏSTƏLİKLƏRİN ERKƏN DİAQNOSTİKASI


Xülasə

Ekzosomlar təxminən 30-120 nm ölçüdə olub, erkən endosomlardan formalaşır.  Ekzosomlar müxtəlif xəstəliklərin biomarkeri kimi hələlik az öyrənilmiş diaqnostik və terapevtik vasitədir. Onların identifikasiyası patoloji prosesin erkən (həmçinin latent dövrdə) diaqnostikasına imkan vermiş olur. Ekzosomlar həmçinin az kliniki əlamətli və ya simptomsuz xəstəliklər üçün skrininq alətidir. Güman edilir ki, gələcəkdə ekzosomlar bir çox xəstəliklərin etiopatogenetik müalicəsini təmin edə biləcəklər.

Leyshmaniya parazitlərinin hüceyrəxarici vezikullardan istifadəsi infeksiyanın sahibin orqanizmində saxlanılması mexanizminin əsas hissəsidir. Bu həm də immun cavabın modulyasiyası üçün lazımdır. Son illərin tədqiqatları göstərmişdir ki, leyşmanioz əleyhinə terapiyanın səmərəliliyinin artırilması üçün ekzosomlardan istifadə edərək dərman molekullarının (nano-dərman) “ünvana” çatdırılması mümkündür.

Açar sözlər: ekzosom, leyşmaniya parazitləri, diaqnostika, mikrovezikullar, metalloproteaza, immunitet, modulyator


Shahla Aliyeva

Scientific Research Institute  of Medical Prophylaxis named V.Y.Akhundov

PhD in Biology

[email protected]

Fatma Huseynova

Scientific Research Institute  of Medical Prophylaxis named V.Y.Akhundov 

PhD in Medicine

[email protected]


Early diagnosis of parasitic diseases 


Abstract

Exosomes are approximately 30-120 nm in size and are formed from early endosomes. Exosomes as a biomarker for various diseases still remain a poorly understood diagnostic and therapeutic tool. Their identification makes it possible to diagnose the pathological process in the early stages (including in the latent period). Exosomes are also a screening tool for diseases with little or no clinical signs. It is believed that in the future, exosomes will be able to provide etiopathogenetic treatment for many diseases.  

The use of extracellular vesicles by leishmaniasis parasites is a major part of the mechanism for maintaining infection in the host. It is also necessary to modulate the immune response. Recent studies have shown that exosomes can be used to deliver drug molecules (nanodrugs) to the “address” to increase the effectiveness of antileishmaniasis therapy.

Keywordsexosome, leishmania parasites, diagnostics, microvesicles, metalloprotease, immunity, modulator

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [411,5 Kb] (yüklənib: 12)

Baxış: 113
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]