Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/96/8-18

Erdogan Koycu

Bartin University

ORCID:0000-0003-4555-4552

[email protected]

Eymen Hidir

Bartin University Postgraduate Education Institute

master student

[email protected]


IKHLAS AND SINCERITY ACCORDING TO VERSES AND HADITHS


Abstract

The subject of this study is ikhlas and sincerity, which are the basic elements of all our worship in daily life. Coquetry and worship performed without ikhlas and sincerity have no value in the sight of Allah. In the first order, it should be essential that deeds be done with ikhlas and sincerity for the sake of Allah. If all the worships and deeds we have done and will do are done not only for the sake of Allah but with the intention of gaining some worldly benefits, hypocrisy comes to the fore and worship and deeds become far from ikhlas and sincerity. The aim of our research is to determine the meaning and characteristics of ikhlas and sincerity mentioned in the verses and hadiths and to try to explain ikhlas and sincerity accurately. A muslim is in a relationship that no one can know, which is only between himself and his Lord. It is essential that this relationship be based on ikhlas and sincerity, away from worldly interests and hypocrisy.

Some studies similar to our research have been published and some of these sources were used in our research. Our research consists of two parts. In the first part, we focused on the meaning of the words sincerity and sincerity and the degrees of sincerity in the context of some verses regarding the meaning of sincerity. In the second part, hadiths about ikhlas and sincerity, the virtues of sincerity and how can we achieve sincerity in our deeds? We have discussed the issues.

Keywords: action, intent, worship, Ikhlas, satisfaction, hypocrisy


Erdoğan Köycü

Bartın Universiteti

https://orcid.org/: 0000-0003-4555-4552

[email protected]

Eymen Hıdır

Bartın Universiteti Lisansüstü Təhsil İnstitutu

 magistrant

[email protected]


Ayələr və hədislərə görə ixlas və səmimiyyət


Xülasə

Bu araşdırmanın mövzusu gündəlik həyatda bütün ibadətlərimizin əsas elementləri olan ixlas və səmimiyyətdir. İxlas və səmimiyyət olmadan edilən lətifə və ibadətlərin Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur. Birinci növbədə, əməllərin Allah rizası üçün səmimiyyətlə və ixlasla edilməsi vacibdir. Etdiyimiz və edəcəyimiz bütün ibadət və əməllər yalnız Allah rizası üçün deyil, bəzi dünyəvi mənfəətlər əldə etmək niyyəti ilə edilərsə, nifaq önə çıxar, ibadət və əməllər səmimiyyətdən və ixlasdan uzaq olar. Tədqiqatımızın məqsədi ayə və hədislərdə qeyd olunan səmimiyyət və ixlasın mənasını və xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və səmimiyyət və ixlasın dəqiq izahına çalışmaqdır. Müsəlman heç kimin bilmədiyi, yalnız özü ilə Rəbbi arasında olan bir əlaqədədir. Bu əlaqənin dünyəvi mənfəət və riyadan uzaq, səmimiyyət və ixlas üzərində qurulması vacibdir.

Tədqiqatımıza bənzər bəzi tədqiqatlar dərc olunub və bu mənbələrdən bəziləri araşdırmalarımızda istifadə edilib. Araşdırmamız iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə ixlas və ixlas sözlərinin mənası və ixlas mənası ilə bağlı bəzi ayələrin kontekstində ixlas dərəcələri üzərində dayandıq. İkinci hissədə ixlas və ixlasla bağlı hədislər, ixlasın fəzilətləri və əməllərimizdə ixlasa necə nail ola bilərik? məsələləri müzakirə etdik.

Açar sözlər: əməl, niyyət, ibadət, ixlas, razılıq, riyaMƏQALƏNİ YÜKLƏ [509,87 Kb] (yüklənib: 54)


Baxış: 323
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]