Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/27-34

Asəf Əliyev

Naxçıvan Dövlət Universiteti

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


YÜK DAŞIMALARININ TƏŞKİLİNİN QABAQCIL METODLARI


Xülasə

Məqalədə avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşıma prosesi araşdırılmışdır. Burada, yük daşınması zamanı qabaqcıl metodların tətbiqi nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yük daşımaları zamanı bu metodların tətbiq olunması ilə nəqliyyat prosesinin bütün sahələrində əmək məhsuldarlığını artırmaq olar. Qabaqcıl metodların tətbiqi ilə daşımanın, yükləmənin, boşaldılmanın və yükün müşaiət edilməsinin maya dəyərinin azaldılması ilə səmərə əldə etmiş oluruq. Bu zaman, yük daşınmasında ekspeditorların sayının və yükləyicilərin köməyi ilə əmək haqqı məsrəflərinin azalmasına və nəqliyyat xərclərinin aşağı salınmasına nail olmuş oluruq.

Açar sözlər: yük daşımaları, daşıma prosesi, nəqliyyat xərcləri, mərkəzləşdirilmiş daşıma, ekspedisiya xidməti

       

Asaf Aliyev

Nakhchivan State University

doctor of philosophy in mathematics

[email protected]

                                                                                                                 

Advanced methods of organization of cargo transportation


Abstract

The article studies the process of cargo transportation via vehicles. Here, the application of advanced methods during cargo transportation is viewed. It has been determined that labor productivity can be increased in all fields of the transportation process by applying these methods during cargo transportation. By applying advanced methods, we achieve results by reducing the cost of transportation, loading, unloading, and accompanying cargo. At the same time, with the help of freight forwarders and shippers, we achieve a decrease in labor costs and lower transportation costs.

Keywords: cargo transportation, transportation process, transportation costs, centralized transportation, forwarding serviceMƏQALƏNİ YÜKLƏ [438,12 Kb] (yüklənib: 27)


Baxış: 51
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]