Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/35-40

Əlöysəd Əsgərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

alovs[email protected]

Bəsti Novruzova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  

[email protected]


KAPİTAL STRUKTURU NƏZƏRİYYƏLƏRİ VƏ MÜASİR KAPİTAL STRUKTURU PROBLEMLƏRİ


Xülasə

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərində kapital qoyuluşunun təhlili həyata keçirilir. İnvestisiya qoyuluşlarının maliyyə vəsaitlərinin istehsal sahələrinin yaradılmasında idarəetmə aparatının işini təşkil edir. Kənd təsərrüfatının işğaldan azad edilən rayonlarımızda bərpasını həyata keçirilməsini təhlil edir. İnvesitisiya qoyuluşlarının sürətlərdirilməsini təmin edir. Azərbaycanda kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsinə yardım edir. İqtisadiyyatının artım tempini daha da surətləndirilməsini təmin edir. Kapital qoyuluşunun və investisiyanın maliyyələşdirilməsi yollarını araşdırır.

Açar sözlər: iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, investisiya qoyuluşu, innovasiyalar, maliyyə mənbələri, sahibkalıq subyektləri, istehsalat, xarici investisiya


Aloysad Asgarov

Azerbaijan State Agrarian University

PhD in economics

[email protected]

Basti Novruzova

Azerbaijan State Agrarian University

[email protected]


Theories of capital structure and modern problems of capital structure


Abstract

An analysis of capital investments in business entities operating in the territories liberated from occupation is carried out. This organizes the work of the management apparatus to create production sites of investment funds. He stops and analyzes the restoration of agriculture in our regions liberated from occupation. Acceleration of investments is ensured. This helps in financing capital investments in Azerbaijan. This ensures further acceleration of economic growth. This explores ways to invest capital and finance investments.

Keywords: economic diversification, investment, innovation, financial sources, business entities, production, foreign investmentMƏQALƏNİ YÜKLƏ [563,35 Kb] (yüklənib: 22)


Baxış: 50
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]