Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/82-86

Gülgün Novruzova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]BANKLARIN YENİDƏN TƏŞKİLİ PROSESİ


Xülasə

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən dərhal sonra qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarından biri “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 25 may tarixli Konstitusiya Qanununun “Bank sistemi və pul tədavülü” adlanan 14-cü maddəsində Azərbaycanda müstəqil bank sisteminin və milli pul vahidinin tədavülünün hüquqi əsasları təsbit edilmiş, Milli Bankın statusu və səlahiyyətləri müəyyən edilmişdir. Milli Bank kredit, pultədavülü, hesablaşmalar və valyuta münasibətləri sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən, bütövlükdə bank sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən və ehtiyat bank funksiyalarını icra edən ali emissiya idarəsi elan edilmişdir.

Açar sözlər: palata, depozit hesabı, bank, əmanət, plan


Gulgun Novruzova

Azerbaijan State University Economics (UNEC)

master student

[email protected]


Process of reorganization of banks


Abstract

One of the legislative acts adopted immediately after Azerbaijan regained its independence, Article 14 of the Constitutional Law of the Republic of Azerbaijan dated May 25, 1991 "On the Basics of the Economic Independence of the Republic of Azerbaijan", entitled "Banking System and Money Circulation", provides for an independent banking system in Azerbaijan and a national the legal basis of currency circulation was established, the status and powers of the National Bank were determined. The National Bank was declared the supreme issuing authority, which implements state policy in the field of credit, money circulation, settlements and currency relations, regulates the activity of the banking system as a whole, and performs the functions of a reserve bank.

Keywords: chamber, deposit account, bank, savings, planMƏQALƏNİ YÜKLƏ [401,56 Kb] (yüklənib: 24)


Baxış: 56
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]