Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/92-96

Əminə Tağıyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

magistrant

[email protected] 


BEYNƏLXALQ MALİYYƏ TƏŞKİLATLARI


Xülasə

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları quruluşu və sərmayəsinə birdən çox ölkənin qatıldığı, maliyyə fəaliyyətlərində bir çox ölkənin faydalandığı quruluşlardır (təşkilatlardır). Dünya ölkələri arasında iqtisadi, maliyyə və sosial münasibətlər inkişaf etməkdədir. Xüsusilə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyada bloklaşmalar ortaya çıxmış, beynəlxalq münasibətlər sürətlənmiş və beynəlxalq maliyyə təşkilatları qurulmağa başlamışdır. Bundan sonra inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişafının maliyyələşdirilməsini saxlaya bilmək üçün xarici borc və xarici yardım təşkilatları meydana çıxmışdır. 

Açar sözlər: kvаrtаl, büdcə, təsnifаt, büdcədən kənаr fond


Amina Taghiyeva

Azerbaijan State Agrarian University

master student

[email protected]


International financial organizations


Abstract

International financial organizations are structures (organizations) in which more than one country participates in their structure and investment, and many countries benefit from their financial activities. Economic, financial and social relations between the countries of the world are developing. Especially, after the Second World War, blockades appeared in the world, international relations accelerated and international financial organizations began to be established. After that, foreign debt and foreign aid organizations appeared in order to maintain the financing of the development of developing countries.

Keywords: quarter, budget, classification, off-budget fundMƏQALƏNİ YÜKLƏ [422,89 Kb] (yüklənib: 23)


Baxış: 47
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]