DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/31/14-17

Sevda İsmayılova 

Bakı Dövlət Universiteti

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

[email protected] 


1937-1938-Cİ İLLƏRİN KÜTLƏVİ REPRESSİYALARI VƏ 

AZƏRBAYCAN ALİ TƏHSİL SİSTEMİ


Xülasə

Məqalədə 1937-1938-ci illərin kütləvi repressiyalarının Sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda milli-mənəvi sahədə həyata keçirdiyi siyasətin tərkib hissəsi olduğu, bu repressiyaların Azərbaycan cəmiyyətinin zəkalarını, yaradıcı şəxslərini, özündə azərbaycançılıq fikirlərini daşıyan təbəqəsini məhv etməyi yönəldiyi araşdırılır. Onların əksinqilabçı-trotskiçi fəaliyyəti, silahlı üsyan hazırlamaqla hakimiyyət çevrilişi etmək və s.kimi uydurma ittihamlarla məhkum edilmələri göstərilir, “böyük terror”un mahiyyəti açıqlanır.

Açar sözlər: Azərbaycan, ali təhsil sistemi, 1937-1938, repressiya, böyük terror, üçlüklər


Sevda Ismayilova 

Baku State University

 PhD in history

[email protected] 


Mass repressions of the 1937-1938 years and higher education system of Azerbaijan


Abstract

The article deals with the mass repressions of the1937-1938 years, that were a part of the policy implemented by the Soviet authorities in the national and moral sphere in Azerbaijan, and that these repressions were targeted at destroying the intelligentsia, creative people, and the stratum that carried the idea of Azerbaijaniism. Their counter-revolutionary-Trotskyist activities, to make a revolution by preparing an armed uprising, etc., and the nature of the “great terror” was illuminated.

Keywords: Azerbaijan, higher education system, 1937-1938 years, repression, great terror, triads

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [591,25 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 47
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]