DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/31/22-25

                              Aysel Abdullayeva 

                                      Bakı Dövlət Universiteti 

doktorant

[email protected]


MƏKAN ANLAYIŞININ LİNQVOKULTUROLOJİ ASPEKTLƏRİ


Xülasə

Müasir cəmiyyətdə kommunikativ proseslərin böyük hissəsi mədəniyyətlərarası ünsiyyətin payına düşür. Bu baxımdan vaxtlar çərçivəsində  dil və mədəniyyət, mədəniyyətlərarası kommunikasiya, linqvokulturologiya məsələlərinə tədqiqatçıların marağı getdikcə artır. Linqvokulturologiyada məkan anlayışına xüsusi diqqət yetirilir. Onomastik leksika, xüsusən toponimlər böyük mədəniyyətşünaslıq potensialına malikdir. Məqalədə linqvokulturologiyada məkan konsepti anlayışları ətraflı izah edilir, düzgün qavranılması və ifadə olunması aydınlaşdırılır. Məkan anlayışlarının linqvokulturoloji konseptə çevrilməsi də digər  anlayışlarda olduğu kimi eyni üsullarla gedir; belə ki, xalqın ideya- estetik istedadı, metaforik düşüncə məharəti, simvol yaratmaq qüdrəti səviyyəsində təzahür etməklə onun mental dünyasının təkrarsız mənzərəsini müəyyən edir.

Açar sözlər: mədəniyyətlərarası kommunikasiya, linqvokulturologiya, məkan, etnoloji etüd


Aysel Abdullayeva

Baku State University

PhD student

[email protected]


Linguistic aspects of spatial perception


Abstract

Most of the communicative processes in modern society are intercultural communication. From this point of view, the interest of researchers in the issues of language and culture, intercultural communication, linguoculturalology is increasing. Special attention is paid to the concept of space in linguistics. Onomastic lexicon, especially toponyms, has great cultural studies potential. In the article, the concepts of space in linguistic culture are explained in detail, and their correct perception and expression are clarified. The transformation of spatial concepts into linguistic and cultural concepts follows the same methods as in other concepts; thus, by manifesting at the level of the people's idea-aesthetic talent, metaphorical thinking skills, power to create symbols, it determines the unique picture of their mental world.

Keywords: intercultural communication, linguoculturalology, space, ethnological study
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [589,79 Kb] (yüklənib: 4)

Baxış: 25
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]