DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/31/31-36

Babək Allahverdiyev 

Milli Müdafiə Universiteti

                                      Hərbi Elmi Tədqiqat İnstitutu 

adyunkt  

[email protected]


MÜHARİBƏ ANLAYIŞI VƏ MÜASİR MÜHARİBƏLƏR


Xülasə

Məqalə müharibə haqqında ümumi anlayışdan bəhs olunur. Eyni zamanda məqalədə müharibə nəzəriyyəsi haqqında qısa məlumat verilib. Həm çox öncəki zamanlarda, həm də müasir dövrdə aparılan müharibə növləri müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Müasir müharibələrin törədə biləcəyi böyük təhlükələr geniş şəkildə araşdırılmışdır. Müasir müharibələr arasında   xüsusi önəm daşıyan hibrid müharibələrin hansı prinsip və qaydalara əsaslanması haqqında məlumatlar da məqalədə öz əksini tapmışdır. Məqalədə hibrid müharibədə tətbiq edilən güc və bir çox güc alətlərini eyni vaxtda sinxronlaşdırmaqla aktorların idarəçiliyində, aparılan döyüş elementlərinin dəqiq istifadə edilməsi bacarığından bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: müharibə anlayışı, kiber muharibələr, müasir texnologiyaların müharibəyə təsiri, hibrid muharibələr, müharibə növləri


Babek Allahverdiyev 

National Defense University

Military Scientific Research Institute

  adjunct 

[email protected]


Concept of war and modern wars


Abstract

The article deals with the general understanding of war. At the same time, the article gave brief information about the theory of war. Both ancient and modern types of war were analyzed in a comparative way. The great dangers that modern wars can pose have been widely explored. Information about the principles and rules of hybrid wars, which are of special importance among modern wars, is also reflected in the article. The article talks about the power applied in hybrid war and the ability to use the combat elements accurately in the management of actors by synchronizing multiple power tools at the same time. 

Keywords: concept of war, cyber wars, impact of modern technologies on war, hybrid wars, types of war 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [614,98 Kb] (yüklənib: 9)


Baxış: 61
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]