DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/31/37-43

Ayten Aghalarova 

Azerbaijan State Pedagogical University

[email protected]


HYPERBOLE AS A PERSUASIVE TOOL 


Abstract

Exaggeration used for emphasis is known as hyperbole in writing and speaking. Exaggerations that are clearly meant to highlight a point rather than be accepted literally are typically found in hyperbolic comments. The terms metaphor and irony have been linked to hyperbole. The similarities between hyperbole and them are acknowledged in the paper. Additionally, it highlights how hyperbole and the two tropes differ from each other. Hence, the study demonstrates that exaggeration is a distinct form of figurative speech that shouldn't be associated with any particular stereotype. This research demonstrates how hyperbole shares traits with generalization in addition to metaphor and irony. Oversimplification and generalization are not the same thing. 

Keywords: hyperbole, persuasive language, emotional appeal, hyperbolic language, political rhetoric


Aytən Ağalarova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

[email protected]


Hiperbola inandırma vasitəsi kimi


Xülasə

Vurğu üçün istifadə edilən mübaliğəyə yazı və danışıqda hiperbola deyilir. Hərfi mənada deyil, bir məqamı vurğulamaq məqsədi daşıyan mübaliğələrə adətən hiperbolik şərhlərdə rast gəlinir. Metafora və ironiya terminləri hiperbola ilə bağlıdır. Məqalədə hiperbola ilə onlar arasındakı oxşarlıqlardan bəhs olunur. Bundan əlavə, hiperbolanın və bu iki məcazın bir-birindən necə fərqləndiyi vurğulanır. Beləliklə, tədqiqat göstərir ki, mübaliğə heç bir konkret stereotiplə əlaqələndirilməməli olan obrazlı nitqin xüsusi formasıdır. Bu araşdırma göstərir ki, hiperbola ümumiləşdirmə ilə yanaşı, metafora və istehza ilə də oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. Həddindən artıq sadələşdirmə və ümumiləşdirmə eyni səciyyə daşımır.

Açar sözlər: hiperbola, inandırıcı dil, emosional cəlbedicilik, hiperbolik dil, siyasi ritorika

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [605,11 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 37
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]