Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/184-189

Lalə Əzizova

               Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

[email protected]

ORCID: 0009-0009-7061-7472


MOBİL ELEKTRON TƏTBİQLƏRİN AZƏRBAYCANIN BANK SİSTEMİNİN İNKİŞAFINDA ROLU


Xülasə

Mobil elektron proqramlar Azərbaycanda bank sisteminin mənzərəsinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Texnologiya irəliləməyə davam etdikcə, bu proqramlar güclü alətlər kimi ortaya çıxdı və maliyyə xidmətlərinə giriş və istifadə üsullarında inqilab etdi. Azərbaycanda mobil bankçılıq proqramlarının inteqrasiyası daha çox maliyyə inklüzivliyini asanlaşdırıb və müxtəlif sosial-iqtisadi mənşəli şəxslərə formal bank sektorunda iştirak etmək imkanı verib. Bu proqramlar istifadəçilərə müxtəlif əməliyyatları aparmaq rahatlığını təklif edərək ənənəvi bank proseslərini sadələşdirib. Fond köçürmələri və hesab ödənişlərindən tutmuş hesab idarəçiliyinə və kredit tətbiqlərinə qədər mobil bank proqramları maliyyə xidmətlərinin səmərəliliyini və əlçatanlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Bundan əlavə, onlar daha rəqəmsal və çevik bank sistemini təşviq edərək, fiziki filiallardan asılılığın azalmasına töhfə verdilər. 

Açar sözlər: mobil elektron tətbiqləri, Azərbaycan bank sistemi, bank sisteminin inkişafı


Lala Azizova 

The Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Azerbaijan

[email protected]

ORCID: 0009-0009-7061-7472


The role of mobile electronic applications in the development of the 

banking system of Azerbaijan


Abstract

Mobile electronic applications have played a pivotal role in shaping the landscape of the banking system in Azerbaijan. As technology continues to advance, these applications have emerged as powerful tools, revolutionizing the way financial services are accessed and utilized. In Azerbaijan, the integration of mobile banking applications has facilitated greater financial inclusion, allowing individuals from diverse socio-economic backgrounds to participate in the formal banking sector. These applications have streamlined traditional banking processes, offering users the convenience of conducting various transactions at their fingertips. From fund transfers and bill payments to account management and loan applications, mobile banking applications have significantly enhanced the efficiency and accessibility of financial services. 

Keywords: mobile electronic applications, the banking system of Azerbaijan, the development of the banking system

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [718,02 Kb] (yüklənib: 20)

Baxış: 46
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]