Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/203-209

Nigar Abdullazade

Azerbaijan University

master student

[email protected]


UNLOCKING THE POTENTIAL: STRATEGIES FOR BOOSTING FOREIGN 

DIRECT INVESTMENT


Abstract

This article explores the multifaceted strategies nations can employ to enhance their attractiveness to foreign direct investment (FDI). It analyzes global trends, identifies challenges and opportunities, and offers evidence-based solutions for countries seeking to attract and retain FDI. 

Through a comprehensive review of literature and global case studies, this work highlights the critical role of policy frameworks, economic stability, regulatory environments, and infrastructure in influencing FDI flows.

In the context of global competition for investment, it is imperative for countries to adopt comprehensive approaches that not only lure but also retain and expand foreign investor participation. The article encompasses an analysis of global experiences, identifying both successful strategies and common challenges. Solutions to overcome these challenges are proposed, highlighting the role of policy reforms, infrastructure development, and the fostering of a stable economic and political environment.

Keywords: FDI, investment, strategy, solution, problem, global


Nigar Abdullazadə

Azərbaycan Universiteti

magistrant 

[email protected]


Potensialın açılışı: birbaşa xarici investisiyaların artırılması strategiyaları


Xülasə

Bu məqalə dövlətlərin xaricə birbaşa investisiyalar (XBİ) üçün cəlbediciliyini artırmaq üçün istifadə edə biləcəkləri çoxşaxəli strategiyaları araşdırır. O, qlobal tendensiyaları təhlil edir, çətinlikləri və imkanları müəyyən edir və XBİ-ni cəlb etmək və saxlamaq istəyən ölkələr üçün sübuta əsaslanan həllər təklif edir. 

Ədəbiyyatın və qlobal nümunələrin hərtərəfli təhlili vasitəsilə bu iş siyasət çərçivələrinin, iqtisadi sabitliyin, tənzimləyici mühitin və infrastrukturun XBİ axınlarına təsir göstərməkdə mühüm rolunu vurğulayır.

İnvestisiya uğrunda qlobal rəqabət kontekstində ölkələrin xarici investorların iştirakını yalnız cəlb edən deyil, həm də saxlayan və genişləndirən hərtərəfli yanaşmalar qəbul etmələri zəruridir. Məqalə həm uğurlu strategiyaları, həm də ümumi problemləri müəyyən edən qlobal təcrübənin təhlilini əhatə edir. Siyasi islahatların, infrastrukturun inkişafının və sabit iqtisadi və siyasi mühitin dəstəklənməsinin rolunu vurğulayan bu problemlərin aradan qaldırılması üçün həll yolları təklif olunur.

Açar sözlər: XBİ, investisiya, strategiya, həll, problem, qlobal

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [699,2 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 59
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]