Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/254-260

Asəf Əliyev

Naxçıvan Dövlət Universiteti

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Səyyad Vəliyev 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]

                                                                                                           Şahin Əliyev

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]

Yadulla Həziyev 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]

Tərxan Orucov 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]


LOGİSTİK ƏMƏLİYYATLARIN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNDƏ 

NƏQLİYYAT VƏ EKSPEDİTOR SİSTEMLƏRİNİN ROLU


Xülasə

Məqalədə nəqliyyat və ekspeditor sistemlərinin fəaliyyətinin ümumi məsələləri araşdırılmış, yük axınları üçün effektiv nəqliyyat və anbar xidmətləri sisteminin qurulmasının əsasları tərtib edilmişdir. Malların çatdırılması problemi ekspeditor xidmətlərinin logistikasının prinsip və metodlarından istifadə etməklə həll edilmişdir. Malların bölüşdürülməsi prosesləri üçün nəqliyyat və ekspeditor xidmətləri çərçivəsində əsas logistik proseslər açıqlanaraq, yüklərin çatdırılması üçün nəqliyyat və logistika sisteminin prinsipial xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

Ekspeditor xidmətlərinin təşviqi prosesləri daxilində əsas logistik proseslər ortaya qoyulmaqla, çatdırılmanın nəqliyyat və logistika sistemi konsepsiyası nəzərdən keçirilmişdir.

Açar sözlər: logistika texnologiyası, logistik əməliyyatlar, logistik  proseslər, nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri, ekspeditor fəaliyyəti


Asaf Aliyev

Nakhchivan State University

PhD in mathematics

[email protected]

Sayyad Valiyev

Nakhchivan State University

[email protected]

Shahin Aliyev

Nakhchivan State University

[email protected]

Yadulla Haziyev

Nakhchivan State University

[email protected]

Tarkhan Orujov

Nakhchivan State University

[email protected]The role of transportation and forwarding systems in the implementation of   

logistics operations


Abstract

In the article, general issues of the operation of transportation and forwarding systems have been researched, and the principles of establishing an effective transportation and warehouse services system for cargo flows have been explained. The problem of delivery of goods has been solved by using the principles and methods of logistics of forwarding services. By explaining the basic logistics processes within the framework of transportation and forwarding services for the distribution of goods, the principle features of the transportation and logistics system for the delivery of cargo have been investigated.

By presenting the basic logistics processes within the scope of the promotion processes of the forwarding services, the concept of the transportation and logistics system of the construction has been outlined.

Keywords: logistics technology, logistics operations, logistics processes, transportation-forwarding services, forwarding activities

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [727,71 Kb] (yüklənib: 20)
​​​​
Baxış: 48
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]