Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/42/28-34

Aqil Qasımov 

“Dendrologiya Bağı” PHŞ

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Selcan Səfərəliyeva 

Qərbi Kaspi Universiteti

magistrant

[email protected]

Xədicə Əliyeva 

“Dendrologiya Bağı” PHŞ

[email protected]


“DENDROLOGİYA BAĞI” ƏRAZİSİNDƏ KARANTİN STATUSLU ZƏRƏRLİ ORQANİZMLƏR: 1.PARASAİSSETİA NİGRA NİETNER 1861, 

2. RHYNCHOPHORUS FERRUGİNEUS  OLİVER, 1790


Xülasə

Bitkilərin normal inkişafını təmin etmək üçün aparılan tədqiqatlar zamanı onların inkişafını ləngidən bir çox səbəblər aşkarlanmışdır. Bura zərərli orqanizmlərdə aid edilir. “Dendrologiya Bağı” ərazisində aparılan tədqiqat işləri zamanı bir neçə zərərli orqanizm aşkarlanmışdır. Bunlardan ən təhlükəlisi Qara yalançı qalxanlı yastıca (Parasaissetia Nigra Nietner) və Qırmızı palma böcəyi   (Rhynchophorus ferrugineus Oliver) hesab olunur. Bu zərərli orqanizmlər həmçinin xarici karantin obyektidir. Aşkarlanmış zərərli oqanizmlərin bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş və onlarla mübarizə üsulları sınaqdan keçirirlmişdir. Hazırda mövsüm ilə əlaqəli olaraq tətqiqat obyektləri sakitlik dövrünü keçirir. Lakin  müşahidələr davam etməkdədir.

Açar sözlər: Dendrologiya Bağı, karantin obyekti, Qara yalançı qalxanlı yastıca, Qırmızı palma böcəyi, mübarizə tədbirləri


Agil Gasimov

“Dendrology garden” Public Legal Entity

PhD in biology

[email protected] 

Seljan Safaraliyeva

Western Caspian University

Master student

[email protected] 

Khadija Aliyeva

“Dendrology garden” Public Legal Entity

[email protected] 


Harmful organisms with quarantine status in the Dendrology Garden: 

1.Parasaissetia Nigra Nietner, 1861, 2.Rhynchophorus Ferrugineus   Oliver, 1790


Abstract

During the research conducted to ensure the normal development of plants, many reasons that slow down their development have been discovered. This includes harmful organisms. Several harmful organisms were discovered during the research conducted in the "Garden of Dendrology". The most dangerous of them are the Parasaissetia Nigra Nietner and the Rhynchophorus ferrugineus Oliver. These harmful organisms are also subject to external quarantine. Bioecological features of detected harmful organisms were studied and methods of combating them were tested. Currently, the research facilities are having a quiet period in connection with the season. However, the observations continue.

Keywords: Dendrological garden, quarantine facility, Parasaissetia Nigra Nietner, Rhynchophorus ferrugineus Oliver, countermeasures

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [970,53 Kb] (yüklənib: 27)

Baxış: 68
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]