Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/42/40-44

Çilənay İbrahimova

Həsən Əliyev adına Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı 

Elmi Tədqiqat İnstitutu

magistrant

[email protected]

Gülgəz Məmmədova

Həsən Əliyev adına Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı 

Elmi Tədqiqat İnstitutu

magistrant

[email protected]

Güləsər Qasımova

Həsən Əliyev adına Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı 

Elmi Tədqiqat İnstitutu

[email protected]


NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA SARKOSPORİDLƏRİN TƏDQİQİ


Xülasə

Məqalədə sarkosporidilərin kənd təsərrüfatı heyvanlarını yoluxdurması, fermer təsərrüfatlarına xeyli ziyan vurması və məhsuldarlığın aşağı düşməsi qeyd edilir. Sarkosporidioz xəstəliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılma intensivliyi, eyni zamanda ən çox parazitlik edən növlərin aşkar edilməsi və ona qarşı mübarizə tədbirlərinin tətbiq edilməsi qeyd edilib.  Parazitin orqanizmə təsiri bir çox faktorlardan-parazitin növündən, onun virulentliyindən, sayından, lokalizasiya olunduğu yerdən, inkişaf biologiyasından və orqanizmin fizioloji vəziyyətindən asıllığı qeyd edilib. Eyni zamanda parazitin virulentliyi, parazit-sahib münasibətləri qeyd olunub.

Açar sözlər: sarkosporidi, aralıq sahib, əsas sahib, sporosista, toxuma


Chilanay Ibrahimova

Nakhchivan Agricultural Scientific Research 

Institute named after Hasan Aliyev 

Graduate student

[email protected]

Gulgez Mammadova

Nakhchivan Agricultural Scientific Research 

Institute named after Hasan Aliyev 

Graduate student

[email protected]

Gulesar Gasimova

Nakhchivan Agricultural Scientific Research 

Institute named after Hasan Aliyev

[email protected]


Study of sarcosporidae in Nakchivan Autonomous Republic


Abstract

The article mentions that sarcosporids infect agricultural animals, cause considerable damage to farms and reduce productivity. The intensity of the spread of sarcosporidiosis in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic, as well as the detection of the most parasitic species and the implementation of measures to combat it, were noted. The effect of the parasite on the body depends on many factors: the type of parasite, its virulence, number, localization, developmental biology and the physiological state of the body. The virulence of the parasite and the relationship between the parasite and the host were also noted.

Keywords: sarcosporidis, intermediate host, primary host, sporocyst, tissue
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [613,98 Kb] (yüklənib: 25)

Baxış: 47
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]