Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/22-26

Zənfira Quliyeva 

 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru  

[email protected]


“FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ YARADICILIĞINDA İCTİMAİ MƏSƏLƏLƏR”


Xülasə

Firudin bəy Köçərli 57 il ömür sürmüş və ömrünün 40 ilini millətin maariflənməsi və mədəni tərəqqisinə, savadsızlığın və  geriliyin  aradan qaldırılmasına, həsr etmişdir. 

Firidun bəy Köçərli Azərbaycan maarifçisi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, publilist, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyinin banisi hesab olunur. Ədib milli mətbuatın, milli ədəbiyyatın inkişafında çox böyük işlər görmüşdür. Firidun bəy xalqın qəflətdən ayılmasında, maarif, elm, mədəniyyətinin tərəqqisində mətbuatın rolunu xüsusi qiymələndirirdi. Məqalədə görkəmli ədibin həyatı və yaradıcılığı, dünyagörüşünü əks etdirən məsələlər işıqlandırılır.

Açar sözlər: ədib, publisist, pedaqoq, maarifçi, milli mətbuat

Zanfira Guliyeva 
Azerbaijan State Oil and Industry University

PhD in History  

    [email protected]

“Social issues in the works of Firidun bey Kocherili”
Abstract
Firudin bey Kocherli lived for 57 years and devoted 40 years of his life to the education and cultural progress of the nation, the elimination of illiteracy and backwardness.
Firidun-bek Kocherli is considered an Azerbaijani educator, teacher, literary critic, publicist, and founder of the historiography of Azerbaijani literatureHe did a great job of developing the national press and national literature. Firidun-bek especially appreciated the role of the press in the awakening of the people, and in the progress of education, science, and culture.
The article highlights issues that reflect the life, work, and worldview of the outstanding writer.
Keywords: writer, publicist, teacher, educator, national press
 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [784,03 Kb] (yüklənib: 32)

Baxış: 76
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]