Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/46-53

Tural Dadashov 

Azerbaijan National Academy of Science

PhD student

[email protected]


AZERBAIJAN’S MILITARY RECONSTRUCTION: TRIUMPHS, RESILIENCE 

AND STRATEGIC VISION


Abstract

Azerbaijan's recent military victory in the 44-day Patriotic War marks a significant chapter in its defense history, underpinned by a deep-rooted national resilience dating back to 1993. This paper analyzes Azerbaijan's military transformation through its strategic developments, institutional reforms, and the pivotal 44-day conflict, highlighting the interplay between historical legacy, strategic foresight, and technological advancements in shaping its military prowess. It examines the strategic implications of the war, the role of Azerbaijan's foreign policy, and the influence of leaders Heydar and Ilham Aliyev on military strategy and capabilities. The evolution of Azerbaijan's military underscores its adaptability and strategic vision, reinforcing its position as a key regional security actor in a complex geopolitical landscape.

Keywords:Azerbaijan, military evolution, strategic vision, Patriotic War, defense strategy, geopolitical strategy, military reform


Tural Dadaşov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

doktorant

[email protected]


Azərbaycanın hərbi yenidənqurulması: zəfərlər, dözümlülük və strateji baxış


Xülasə

Azərbaycanın 44 günlük Vətən Müharibəsindəki son hərbi qələbəsi 1993-cü ildən bəri köklü milli müqavimətlə dəstəklənən müdafiə tarixində mühüm səhifədir. Bu məqalədə strateji inkişaflar, institusional islahatlar və əsaslı islahatlar vasitəsilə Azərbaycanın hərbi transformasiyası təhlil edilir. 44 günlük münaqişə; O, tarixi irs, strateji uzaqgörənlik və hərbi şücaəti formalaşdıran texnoloji irəliləyişlər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni vurğulayır. Burada müharibənin strateji nəticələri, Azərbaycanın xarici siyasətinin rolu, liderlər Heydər və İlham Əliyevin hərbi strategiya və imkanlara təsiri araşdırılır. Azərbaycan ordusunun inkişafı onun mürəkkəb geosiyasi şəraitdə regional təhlükəsizliyin əsas aktoru kimi mövqeyini möhkəmləndirməklə onun uyğunlaşma qabiliyyətini və strateji baxışını önə çəkir.

Açar sözlər: Azərbaycan, hərbi təkamül, strateji baxış, Vətən müharibəsi, müdafiə strategiyası, geosiyasi strategiya, hərbi islahatlar

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [675,4 Kb] (yüklənib: 34)

Baxış: 73
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]