Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/54-63

Tural Dadashov 

Azerbaijan National Academy of Science

PhD student

[email protected]


A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF SECURITY DYNAMICS 

IN THE SOUTH CAUCASUS


Abstract

The South Caucasus region holds significant geopolitical and geoeconomic importance within the broader Eurasian context. This article provides a comprehensive analysis of the security dynamics in the South Caucasus, focusing on the aftermath of the Second Karabakh War and the ongoing Russia-Ukraine conflict. Highlighting the region's complex geopolitical framework, the study delves into the implications of these events on the security landscape, emphasizing the region's pivotal role in the broader security architecture. The analysis identifies key factors shaping the security environment, including unresolved ethno-political conflicts, foreign interference, and the strategic positioning of the region. Moreover, it underscores the detrimental impact of these conflicts on regional stability and development, emphasizing the urgent need for resolution and reconciliation efforts to unlock the region's full potential and ensure lasting peace.

Keywords:South Caucasus, security dynamics, regional security, geopolitics, regional actors, global players


Tural Dadaşov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

doktorant

[email protected]


Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik dinamikasının kompleks təhlili


Xülasə

Cənubi Qafqaz regionu daha geniş Avrasiya kontekstində mühüm geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Bu məqalədə Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik dinamikasının hərtərəfli təhlili, İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə və davam edən Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə diqqət yetirilir. Tədqiqat regionun mürəkkəb geosiyasi çərçivəsini vurğulayaraq, bu hadisələrin təhlükəsizlik mənzərəsinə təsirlərini araşdırır və regionun daha geniş təhlükəsizlik arxitekturasında əsas rolunu vurğulayır. Təhlil təhlükəsizlik mühitini formalaşdıran əsas amilləri, o cümlədən həll edilməmiş etno-siyasi münaqişələr, xarici müdaxilə və regionun strateji mövqeyini müəyyənləşdirir. Bundan əlavə, o, bu münaqişələrin regional sabitliyə və inkişafa zərərli təsirini vurğulayır, regionun bütün potensialını açmaq və davamlı sülhü təmin etmək üçün həll və barışıq səylərinə təcili ehtiyac olduğunu vurğulayır.

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, təhlükəsizlik dinamikası, regional təhlükəsizlik, geosiyasət, regional aktorlar, qlobal oyunçular

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [691,51 Kb] (yüklənib: 34)

Baxış: 70
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]