Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/131-137

Afərim Həmzəyeva 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

afa.hamzayeva @gmail.com 


İNSAN HÜQUQLARI HAQQINDA AVROPA KONVENSİYASININ 

3-CÜ MADDƏSİNİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI


Xülasə

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi işgəncənin, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qadağan edilməsinə zəmanət verir. İnsan hüquq və azadlıqlarını qoruyan Konvensiyanın əsas maddələrindən biridir və 3-cü maddədə deyilir ki, heç kəs işgəncəyə və ya qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz. Bu mühüm qayda insan hüquqlarının bölünməzliyini və universallığını müdafiə edir və onları fiziki və psixoloji zorakılığın bütün formalarından qoruyur. 

Bu maddə pozulduğu halda, şəxsin öz hüquqlarını qorumaq və təzminat almaq üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi insana qarşı işgəncə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzanı qadağan edir. Məqalədə işgəncə və pis rəftardan müdafiə kontekstində dövlət və fərd arasında münasibətləri tənzimləyən əsas prinsiplər və normalar təsvir olunur. Bu maddənin pozulması hallarına və Avropa insan hüquqları sistemi çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi mexanizmlərinə baxılır. 3-cü maddənin milli hüquq sistemlərində və hüquq-mühafizə praktikasında tətbiqi zamanı yaranan əsas problemlər və çətinliklər araşdırılır. İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə bu beynəlxalq sənədin səmərəliliyi və inkişafının gələcək perspektivləri ümumiləşdirilmiş formada təsvir edilir.

Açar sözlər: işgəncə, konvensiya, insan hüquqları, zorakılıq, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın qadağan edilməsi


 Afarim Hamzayeva 

Baku State University

master student

afa.hamzayeva @gmail.com


General characteristics of Article 3 of the European Convention on human rights


Abstract

Article 3 of the European Convention on Human Rights guarantees the prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment. It is one of the main articles of the Convention that protects fundamental human rights and freedoms and  Article 3 states that no one shall be subjected to torture or cruel, inhuman, degrading treatment or punishment. This important rule upholds the indivisibility and universality of human rights and protects them from all forms of physical and psychological violence. 

In case of violation of this article, a person has the right to apply to the European Court of Human Rights to protect his rights and receive compensation. Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibits torture, inhuman or degrading treatment or punishment of a person. The article describes the basic principles and norms that govern the relationship between the state and the individual in the context of protection against torture and ill-treatment. Cases of violation of this article and mechanisms for the protection of human rights within the European human rights system are considered. The key problems and challenges that arise when applying Article 3 in national legal systems and law enforcement practice are examined. The effectiveness and further prospects for the development of this international instrument for the protection of human rights are summed up.

Keywords: prohibition of torture, convention, human rights, violence, inhuman or degrading treatment

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [703,83 Kb] (yüklənib: 25)

Baxış: 63
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]