Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/149-153

Nərmin Məhərrəmli 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

magistrant

[email protected]


ORTA MƏKTƏBDƏ FUNKSİYA ANLAYIŞININ TƏDRİSİ HAQQINDA


Xülasə

Funksiya anlayışı orta məktəbin 7-ci sinifindən etibarən tədris edilən ən önəmli bölmələrdən biridir. Elmdə gedən sürətli inteqrasiya prosesi bütün sahələri müəyyən bir platformada birləşdirməyə imkan verən bir müstəvi yaradıb. Bu müstəvi virtual reallığa çevrilmiş avtomatik sistemlər platformasıdır. Elmi biliklərin sürətlə və kumulyativ şəkildə yığılması nəticəsində tədqiqatçılar üçün  elmi əsərlərini yazmaq və təhlil etmək ciddi mənada problemə çevrilib. Qeyd olunan boşluğu aradan qaldırmaq üçün daha çox sosial elmlərdə olan kumulyativ biliklərin, arqumentlərin yoxlanılması, həmçinin ədəbiyyat axtarışlarından tutmuş nəticəyə qədərki proses üçün 1833-cü ildən başlayaraq bu proqramlar yaradılmağa başlanıldı və bunun nəticəsində riyazi məsələnin həllində funksiyalarla işləmək daha daha səmərəlidir. Məqalədə orta məktəb 10-cu sinif şagirdlərinə funksiyanın öyrədiləsi metodikasından bəhs edilmişdir. Şagirdlər qruplara bölünmüşdür və onlara verilən müvafiq tapşırıqları həll edib müzakirə etmişlərdir. Bunun sayəsində onlar funksya anlayışı ilə daha dərindən tanış olmuşdurlar.

Açar sözlər: funksiya, təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu, funksiyanın xarakteristikası


Narmin Muharramli

Azerbaijan State Pedagogical University

master student

[email protected]


About teaching the concept of function in secondary school


Abstract

The concept of function is one of the most important sections taught from the 7th grade of secondary school. The rapid integration process in science has created a plane that allows to connect all fields on a certain platform. This plane is a platform of automated systems transformed into virtual reality. As a result of the rapid and cumulative accumulation of scientific knowledge, it has become a serious problem for researchers to write and analyze their scientific works. In order to overcome the mentioned gap, these programs were started to be created starting from 1833 for the verification of cumulative knowledge and arguments in social sciences, as well as for the process from literature searches to the result, and as a result, it is more efficient to work with functions in solving a mathematical problem. The article talks about the methodology of teaching the function to the 10th grade high school students. Students were divided into groups and solved and discussed the respective tasks given to them. Thanks to this, they became more familiar with the concept of function.

Keywords: function, domain, set of values, characteristic of the function

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [719,95 Kb] (yüklənib: 29)

Baxış: 64
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]